Velkommen til Fana gårds og friluftsbarnehage

Fana gårds og friluftsbarnehage ligger idyllisk til lengst inne i Sædalen. Vi er omringet av nydelig natur, og har flotte turområder like utenfor gjerdet. Vi er en gårds- og friluftsbarnehage, noe som vil si at vi har hovedfokus på gårdsdrift og friluftsliv. Vi har et eget fjøs med dyr i barnehagen. Meningen med fjøset er at alle barna skal få være med på og aktivt delta i den daglige driften og stell av dyrene. Vi vil at barna skal ta del i alle prosessene knyttet til gårdsdriften. Hos oss er vi mer ute enn inne, og vi vil at barna skal få et naturlig og trygt forhold til områdene rundt barnehagen. Vi har egen lavvo med ovn, og ulike naturlekeplasser i skogen rundt barnehagen, som vi bruker mye.

Vi er på facebook og Instagram så sjekk gjerne ut der om du vil ha mer bilder av hva vi holder på med.
Facebook: "Læringsverkstedet Fana gårds og friluftsbarnehage"
Instagram: "gaardsbarnehagen"
Vi blir veldig glad om du følger oss.

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Nye sædalsveien 188,5099 Bergen
Vis i kart

99565961
fana@laringsverkstedet.no

127 barn
8 avdelinger
34 ansatte

Pris: 3050,-
Pris for mat: 400,-

Anna Louise Darlington Styrer

99565961
fana@laringsverkstedet.no

Anna Louise Darlington

Fokusområde for Fana gårds og friluftsbarnehage

Barnehagens årstema 2020-2021 - «Den aktive kroppen» ! Alle barn skal hver dag føle seg verdifull, vokse og trives. Vi betyr at vi gjør det sammen, og verdens viktigste verdier...

Barnehagens årstema 2020-2021 - «Den aktive kroppen» !

Alle barn skal hver dag føle seg verdifull, vokse og trives. Vi betyr at vi gjør det sammen, og verdens viktigste verdier er barna våre. Å vokse handler om at barna skal utvikle hele seg, både emosjonelt, sosialt, fysisk og kognitivt.Barn blir født nysgjerrige. De vil utforske og forstå verden gjennom kroppen, sanser, språk og relasjoner. Hjernene deres suger til seg kunnskap. Barn er, helt fra de er bitte små, på konstant oppdagelsesferd. De berører, lukter, smaker, hører og ser verden rundt seg. Kroppen og de kroppslige erfaringer danner dermed et fundament for all læring.

Vårt hovedmål med årstemaet den aktive kroppen er å legge et godt grunnlag for gode vaner knyttet til fysisk aktivitet. Vi vil legge til rette for ulike bevegelseserfaringer i samspill med andre, med fokus på mestringsglede Vi ønsker å bidra til at de utvikler kroppsbevissthet og et godt selvbilde, slik at de både mentalt og sosialt er godt rustet til veien videre.

Barn som er fysisk aktive, vil få en rekke helsefordeler, som det kan være vanskelig å ta igjen senere i livet. At barn får mulighet til regelmessig og variert fysisk aktivitet i tidlig barndom er helt avgjørende for at de skal utvikle sine motoriske ferdigheter, oppnå normal vekst, god utvikling av muskelstyrke, og et sterkere skjelett.

Hvert barn er unikt, og utvikler seg i ulikt tempo. De erfarer og lærer hele tiden. Vi tar derfor bevisst i bruk alle hverdagsaktiviteter i vårt pedagogiske arbeid med konseptet og fagområdene. Påkledning, turer, utetid, gårdsarbeid, fjøsstell, lek og måltider, er alle situasjoner vi ser på som «pedagogiske gullgruver». Her er det stort potensiale for godt lærings- og mestringsutbytte for både liten og stor. I sosialt samspill, samarbeid og lek oppstår det spontane situasjoner og kommunikasjon knyttet til alle fagområder. Vi jobber også systematisk med alle fagområdene gjennom samlingsstunder, grupper, tema og prosjektarbeid.

Sammenfatninger av flere studier (metaanalyser) indikerer at fysisk aktivitet har en positiv og forebyggende effekt på depresjon, angst og adferdsproblemer hos barn og unge. Mye tyder også på at trening bidrar til et styrket selvbilde, bedre sosial tilpasning, økt tro på egen mestring og økt trivsel. 

Ifølge studier som har blitt gjennomgått av Kunnskapsdepartementet, viser forskning at spreke barn bruker hjernen mer aktivt til å løse kompliserte oppgaver, enn mindre spreke barn gjør. Fysisk aktivitet er altså viktig for læring. 

Gjennom årstemaet vårt «den aktive kroppen» vil vi derfor vektlegge et holistisk og helhetlig syn på; kroppen i seg selv, kroppens funksjon, samt fysisk og psykisk velvære og helse.

KOGNITIVT

Jeg stiller spørsmål og undrer meg.

Jeg vil gi uttrykk for mine tanker.

Jeg er tenkende.

Jeg vil utforske og være kreativ.

EMOSJONELT

Jeg vil bety noe.

Jeg vil gi uttrykk for mine følelser

Jeg bruker alle sanser.

Jeg vil tilhøre.

FYSISK

Jeg er leken.

Jeg vil mestre.

Jeg vil bevege meg.

Jeg vil skape.

SOSIALT

Jeg er sosial.

Jeg vil være selvstendig.

Jeg vil lede.

Jeg vil være medvirkende

Velkommen til Fana Gårds og friluftsbarnehage, der alle barn blir verdsatt og løftet frem for den de er, der vi møter hverandre med respekt og kjærlighet, og der alle får oppleve mestring etter sine individuelle forutsetninger. 💗

Avdelinger

Høyloftet

19 barn

2 - 6 år

Ulvehiet

19 barn

3 - 6 år

Revehiet

19 barn

3 - 6 år

Bjørnehiet

19 barn

3 - 6 år

Nordlys

13 barn

1 - 3 år

Midnattsol

13 barn

1 - 3 år

Flaggermus

12 barn

1 - 3 år

Muldvarp

13 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Fana gårds og friluftsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet