Fagertun

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 56 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  450,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet Fagertun barnehage ligger på Fagernes i Ramfjorden i Tromsø Kommune.Vi er en barnehage med fem baser der barna er delt inn i aldershomogene grupper. Nærmiljøet vårt er mangfoldig.Vi har kort vei ut i naturen. Barnehagen har egen grillhytte med akebakke, lavvo og fast bålplass i fjæra. Vi har tett samarbeid med Ramfjord barne og ungdomsskole gjennom hele året og vi bruker bassenget og gymsalen hver uke.

I Fagertun barnehage har vi fokus på næringsrik og sunn mat og lager all mat fra bunnen av. Vi er en fullkostbarnehage- det vil si at vi serverer barna alle måltidene i barnehagen. Vi har varme måltider 4-5 dager i uken og varierer mellom fisk, kjøtt og vegetarretter. Les mer om Læringsverkstedets matkonsept Et Godt Måltid

I de siste årene har vi jobbet med tilknytning og tilvenning over lengre perioder for nye barn og foreldre. Vi har foreldremøte for alle nye foreldre hver vår etter opptaket. Der går vi gjennom hvem vi er og hva dere vil møte under oppstarten i barnehagen. Hos oss skal alle barn skal få en trygg og god start i barnehagen.

Ta kontakt med oss om dere vil ha mer informasjon om tilvenning.

Velkommen på besøk.

Fokusområde for Fagertun

Dette barnehageåret har vi fortsatt fokus på relasjonskompetanse med ekstra fokus på leken og gode lekemiljøer både i uterommet og innerommet.

Vi er med i IBS "inkluderende barnehage og skolemiljø" fra i år som er et utviklingsarbeide der vi får veiledning fra UDIR og Tromsø Kommune

Vi har jobbet med å lage gode møteplasser for samlek, samtaler og samforskning og samhandling.

Vi er med i Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage- ReKomp sammen med 9 andre barnehager i Tromsø og Universitet i Tromsø. Prosjektet heter: " Uterommet som arena for skapende virksomhet"

Dette barnehageåret har vi fortsatt fokus på relasjonskompetanse med ekstra fokus på leken og gode lekemiljøer både i uterommet og innerommet.

Vi er med i IBS "inkluderende barnehage og skolemiljø" fra i år som er et utviklingsarbeide der vi får veiledning fra UDIR og Tromsø Kommune

Vi har jobbet med å lage gode møteplasser for samlek, samtaler og samforskning og samhandling.

Vi er med i Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage- ReKomp sammen med 9 andre barnehager i Tromsø og Universitet i Tromsø. Prosjektet heter: " Uterommet som arena for skapende virksomhet"


Avdelinger

Blå

9 barn

2 - 3 år

Grønn

12 barn

3 - 4 år

Gul

6 barn

1 - 2 år

Oransje

13 barn

5 - 6 år

Lilla

16 barn

4 - 5 år

Dokumenter fra Fagertun

Dokumenter fra Læringsverkstedet