Eydehavn Naturbarnehage - Kontakt

Avdelinger

Vetter

Bergtroll

Skogtroll

Alver

Tusser

Medarbeidere

Eli Ann Tønnesen

Styrer

Tone Merete Hjelmseth

Styrerassistent / Pedagogisk Leder, Vetter

Martin Aslaksen

Pedagogisk Leder, Bergtroll

Marita Olsen

Pedagogisk Leder og Verneombud

Sonia Thorbjørnsen

Pedagogisk Leder, Skogtroll

Stine Iren Bjornes Christensen

Pedagogisk Leder i permisjon

Ellen Solbergsengen

Fagarbeider i permisjon

Bjørn Harald Solbergsengen

Fagarbeider, Skogtroll

Gunvor Tønnessen

Fagarbeider, Tusser

Bjørunn Arnesen

Barnevernspedagog, Bergtroll

Anne Lise Henriksen

Matansvarlig og Assistent, Tusser

Trine Westvik

Assistent, Alver

Therese Bratland

Fagarbeider, Vetter. Studerer arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning

Eiri Stene

Assistent, Vetter

Marit Arnesen

Assistent, Tusser

Kristin Johnsen

Assistent, Tusser

Kristine Sævareid

Pedagogisk Leder, Alver

Katrine Cecilie Ruim

Pedagogisk Leder, Bergtroll

Frøydis Lauvrak

Pedagogisk Leder, Tusser

Solveig Marie Lynghaug

Pedagogisk Leder, Tusser

Elisabeth Fahlstrøm Johnsen

Assistent, Tusser