Eydehavn Naturbarnehage

74 verdifulle
barn

mandag — fredag
06:30 — 17:00

Om barnehagen

I naturskjønne omgivelser bak Eydehavn Skole ligger Naturbarnehagen på Eydehavn. Her drar barna ofte på turer i skogen som ligger i vårt flotte nærmiljø. Det spesielle med barnehagen på Eydehavn...

I naturskjønne omgivelser bak Eydehavn Skole ligger Naturbarnehagen på Eydehavn. Her drar barna ofte på turer i skogen som ligger i vårt flotte nærmiljø. Det spesielle med barnehagen på Eydehavn er opplevelsen av "Huset i skogen".

Barnehagen tar bevisst i bruk naturens ressurser, og vi finner balanse mellom bruk og vern av den. Uteområdet vårt består av skog og en flott opparbeidet hage, og barna deltar aktivt på hagestell og aktiviteter i grønnsakhagen.

Vi har fokus på estetikk, og bruker naturen som utgangspunkt for kreativitet og kunstutrykk. Vi ønsker at kunst i natur skal kjennetegne oss.

Vi har også høner, haner og geiter hos oss. Disse lever side om side med oss i det daglige, og barna deltar aktivt i dyrestell og samvær med dyra.

Vi har et stort nytt bygg med muligheter for allsidige opplevelser og aktiviteter inne. Vi trives aller best ute, men ser også verdien i å kunne utfolde oss inne med aktiviteter og opplegg der.

"Vi ha et hjerte for deg så du kan bli den beste utgaven av deg selv". Dette er vår grunnleggende tanke i samspill og relasjon med barna noe som påvirker vår arbeidsmåte, våre valg og hverdag.

Pris: 2910,-
Pris for mat: 349,-


Fokusområder

Vi er en naturbarnehage, og bruker naturen som utgangspunkt for kreativitet, lek og læring. Kulturarv og tradisjoner er viktig for oss i naturbarnehagene, og er nært knyttet opp til satsningsområdene...

Vi er en naturbarnehage, og bruker naturen som utgangspunkt for kreativitet, lek og læring.

Kulturarv og tradisjoner er viktig for oss i naturbarnehagene, og er nært knyttet opp til satsningsområdene våre:

 • I valgte estetiske omgivelser danner vi hele mennesker
 • Arbeid med estetiske fag
 • Miljø, stell av dyr og hage
 • Utvikle et personlig forhold til, og ha kunnskap om naturen

 

Avdelinger/baser

Vetter

20 verdifulle barn født 2012

5 - 6 år

Troll

17 verdifulle barn født 2013

4 - 5 år

Småtroll

12 verdifulle barn født 2014

3 - 4 år

Alver

15 verdifulle barn født 2015

2 - 3 år

Tusser

10 verdifulle barn født 2016

1 - 2 år

Dokumenter

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

 • Barns egenverd
 • Aktive voksne
 • Aktiv begrepslæring
 • Repetisjonsprinsippet
 • Spiralprinsippet
 • Interaktive samlinger/grupper
 • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk

Kontakt

Læringsverkstedet Eydehavn Naturbarnehage
Gartaveien 38, 4810 Eydehavn

email eydehavn@laringsverkstedet.no

email Styrer: 40 10 26 99 Barnehagen: 37 01 55 95

email Følg oss på Facebook