Elstangen DoReMi

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 84 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  400,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Barnehagen ligger flott til med en storslagen utsikt over Tyrifjorden mot Norefjell og Vikerfjell. Vi har et stort og flott uteområde og skogen som nærmeste nabo. Området ligger i direkte tilknytning til sammenhengende gang- og sykkelvei helt frem til Hønefoss via Sundvollen og Vik. Kun kort gange fra barnehagen ligger Tyrifjord Golfbane og Storøya. Elstangen sies å være et av Hole kommunes yngste og mest attraktive boligområder. Vi er en barnehage med 4 avdelinger med aldersdelte grupper, der aktivitetene er tilpasset hver aldersgruppe.

Fokusområde for Elstangen DoReMi

I DoReMi Elstangen skal arbeidet med de ulike fagområdene fra rammeplanen og Læringsverkstedets pedagogiske tre omkranses av et konsept som ivaretar barnas musiske utvikling.
Hos oss skal barna oppleve lekende læring, samspill og mestring gjennom bruk av musikk, bevegelse, sang og instrumenter.

I DoReMi Elstangen skal arbeidet med de ulike fagområdene fra rammeplanen og Læringsverkstedets pedagogiske tre omkranses av et konsept som ivaretar barnas musiske utvikling.

Hos oss skal barna oppleve lekende læring, samspill og mestring gjennom bruk av musikk, bevegelse, sang og instrumenter.

Avdelinger

Fagotten

6 barn

Fagotten

6 barn

Saksofonen

13 barn

3 - 6 år

Saksofonen

13 barn

3 - 6 år

Triangelet

7 barn

Triangelet

7 barn

Trombonen

16 barn

3 - 6 år

Trombonen

16 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Elstangen DoReMi

Dokumenter fra Læringsverkstedet