Læringsverkstedet Elstangen Doremi

Velkommen til Elstangen Doremi barnehage

Elstangen DoReMi barnehage åpnet i nybygde lokaler i august 2015. I tillegg til fire avdelingsrom har barnehagen egne verkstedsrom for lek og aktiviteter knyttet til arbeid med hjertekultur/sosial kompetanse, kreativitet, språk og matte. Vi har også et stort motorikkrom som benyttes til musikk, dans, drama, motoriske aktiviteter, fellessamlinger og babysang.
Vi har et felles kjøkken der vi lager mat til og sammen med barna hver dag.
Ute har vi store lekeområder med lekeapparater, musikkinstrumenter og et eget område med hinderløype og bålplass. Høsten 2023 får barnehagen en egen grillhytte på det ene uteområdet. Skogen med turstier og samlingsplasser ligger rett utenfor porten, og det er gangavstand både til Storøya og Kleivhallen.

Vi har fire avdelinger. Triangel og Fagott er våre småbarnsavdelinger med barn i alderen 1-3 år. Trombonen og Saksofonen er storbarnsavdelinger med barn i alderen 3-6 år. I lek, aktiviteter og samlinger deles barna ofte i mindre grupper, for å sikre progresjon og opplegg tilpasset hvert enkelt barn.

Læringsverkstedet har ulike typer konseptbarnehager, og i Doremi-konseptet er kreatitivtet og skaperglede en ekstra viktig del av barnehagehverdagen. Gjennom musikk, dans, drama og improvisasjon kan barna leke, kommunisere, utvikle språket sitt og bygge relasjoner.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Klokkerlia 12,3531 Krokkleiva
Vis i kart

93054886
elstangen@laringsverkstedet.no

51 barn
4 avdelinger
12 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 500,-

Styrer
Heidi Bjørnstad

Fokusområde for Elstangen Doremi barnehage

I DoReMi er kreativitet og skaperglede en ekstra viktig del av barnehagehverdagen. Grunnlaget for barns utvikling legges i de viktige barneårene, og gjennom musikk, sang, dans, drama og improvisasjon kan...

I DoReMi er kreativitet og skaperglede en ekstra viktig del av barnehagehverdagen. Grunnlaget for barns utvikling legges i de viktige barneårene, og gjennom musikk, sang, dans, drama og improvisasjon kan barna, leke, kommunisere, utvikle språket sitt og bygge relasjoner.

Musikk og bevegelse er grunnleggende elementer som bidrar til kroppens og hjernens utvikling. I våre DoReMi barnehager legger vi særlig vekt på musikkglede, skaperglede, lek og lær med instrumenter og språkstimulering, der barna blant annet blir kjent med engelsk.

I tillegg er vi opptatt av hvordan vi kan tilrettelegge for et skapende miljø, der det fysiske læringsmiljøet bidrar til magi og inspirasjon i hverdagen.

Fagområdet kunst, kultur og kreativitet er sentralt i DoReMi barnehagene og med vår Læringsvenn Fargepaletta setter det rammen for hverdagen til barna. Musikk og musiske aktiviteter benyttes i alle fagområder, temaarbeid og prosjekter.

De voksne har også ansvar for at den musikalske barnekulturen får utvikle seg. Musiske opplevelser er gode virkemidler for å stimulere og inspirere barnas egne kreative uttrykk.

Læringsverkstedets DoReMi barnehager har som mål at barna skal oppleve musikkglede gjennom musikkformidling i skapende miljøer.

Avdelinger

Fagotten

9 barn

1 - 3 år

Saksofonen

18 barn

3 - 6 år

Triangelet

9 barn

1 - 3 år

Trombonen

15 barn

2 - 6 år

Dokumenter fra Elstangen Doremi barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet