Elstangen DoReMi

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 48 verdifulle barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  380,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Barnehagen ligger flott til med en storslagen utsikt over Tyrifjorden mot Norefjell og Vikerfjell. Vi har et stort og flott uteområde og skogen som nærmeste nabo. Området ligger i direkte tilknytning til sammenhengende gang- og sykkelvei helt frem til Hønefoss via Sundvollen og Vik. Kun kort gange fra barnehagen ligger Tyrifjord Golfbane og Storøya. Elstangen sies å være et av Hole kommunes yngste og mest attraktive boligområder.

Fokusområde for Elstangen DoReMi

DoReMi Elstangen barnehage har økt fokus på musikk, bevegelse, sangaktiviteter, improvisasjon og dramatisering knyttet sammen med Læringsverkstedets øvrige fagområder.

DoReMi Elstangen barnehage har økt fokus på musikk, bevegelse, sangaktiviteter, improvisasjon og dramatisering knyttet sammen med Læringsverkstedets øvrige fagområder.

Avdelinger

Fagotten

8 verdifulle barn

Triangelet

8 verdifulle barn

Saksofonen

16 verdifulle barn

Trombonen

16 verdifulle barn

Dokumenter fra Elstangen DoReMi

Dokumenter fra Læringsverkstedet