Ekrene Natur og Gårdsbarnehage

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 16:30

 • 48 verdifulle barn

 • Pris

  2730,-

  Pris for mat

  250,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet Ekrene Natur og Gårdsbarnehage har i dag 4 avdelinger. Avdelingene er fordelt på 4 hus og 2 store gode uteområder. Barnehagen vår ligger på Ekrene i Sveio kommune, på grensen til Haugesund. Den er bygget på en gård med kyr, sauer og hester. I tilegg har vi høns, ender, duer og kaniner. Hos oss får barna delta mye i det daglige stellet av dyrene. Hos oss tilbringer vi mye av tiden utendørs. I nærområdet har vi vann, sjø, skog og fjell. Barnehagen har et inngjerdet område på hele 6,3 mål.

Fokusområde for Ekrene Natur og Gårdsbarnehage

″Vi ønsker at barna skal utvikle evne til å vise hensyn/omsorg for hverandre, dyra og naturen rundt oss″. De voksne som jobber i barnehagen må være gode rollemodeller, og være...

″Vi ønsker at barna skal utvikle evne til å vise hensyn/omsorg for hverandre, dyra og naturen rundt oss″. De voksne som jobber i barnehagen må være gode rollemodeller, og være bevisst på hvordan de møter barna, foreldrene og kollegaer i hverdagen. Alle må være tolerante, og imøtekommende og være ”til stede”. Det er de voksne sine oppgaver å skape gode leke- og hverdagssituasjoner sammen med barna.
Det som er spesielt for denne barnehagen er at den ligger på en bondegård. Barna blir da kjent med forskjellige gårds - og husdyr. De får delta i noe av det daglige stellet med dyra, f. eks. gi dem mat, vann, gjøre rent og kose med dem. Det som skjer på gården vil prege barnehagens aktiviteter, f. eks. når sauene får lam om våren så går vi på tur til dem og får oppleve fødsel og nyfødte lam. Når lammene blir slaktet om høsten så spiser vi kjøttet til middag. Barna henter egg i barnehagefjosen daglig. Vi baker, lager eggerøre og omelett av disse. De får med seg at dyrene har sine årstider, f. eks. gå ute å beite på vår/sommer og må være inne høst/vinter,og får oppleve livsløpet fra et lam blir født og frem til slakt og mat på bordet.
Barna får med seg hele prosessen med å sette poteter, følge med på veksten, og der de til slutt får være med å ta potetene opp av jorden. I tillegg får barna plante frø der de får følge utviklingen fra frø til plante, og De får være med å hente inn frukt og lage ulike produkt av dette.

Avdelinger

Fjostroll

15 verdifulle barn

2 - 6 år

Sjøtroll

18 verdifulle barn

2 - 6 år

Gårdstroll

15 verdifulle barn

Dokumenter fra Ekrene Natur og Gårdsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet