Ekornrud

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 124 barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  400,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet Ekornrud ligger i et boligområde med kort avstand til skog og mark. Barnehagen åpnet i august 2008 og utvidet med nye avdelinger i 2012. Ved oppstart av barnehageåret 2019/20 er det 3 småbarnsavdelinger og 3 storebarnsavdelinger. Vi har en flott gymsal hvor barna kan utfolde sin motoriske sans, leke og ha det gøy. Vi har matte- og språkrom, hjerterom og kreativt verksted, der det er aktiviteter og materiell som baseres på rammeplanens fagområder. Barnehagen er en fullkostbarnehage og vi tilbyr 3 måltider om dagen: frokost, lunsj og ettermiddagsmat. Vi i Læringsverkstedet Ekornrud jobber med det mest verdifulle i verden, og vi skal bidra til at barna blir den beste utgaven av seg selv.

Fokusområde for Ekornrud

Læringsverkstedet har dette barnehageåret fokus på lek og gode vennskapsrelasjoner. I Læringsverkstedets barnehager er leken grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og aktivitetene. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er morsomt. Leken skal tildeles mest tid og mest plass i barnehagen. Leken har en egenverdi for barnet; i samspill med andre blir man en del av en sosial og kulturell kontekst, og barns relasjonskompetanse utvikles. Det vil være fokus på lekens betydning for barns vennskap.

Læringsverkstedet har dette barnehageåret fokus på lek og gode vennskapsrelasjoner. I Læringsverkstedets barnehager er leken grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og aktivitetene. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er morsomt. Leken skal tildeles mest tid og mest plass i barnehagen. Leken har en egenverdi for barnet; i samspill med andre blir man en del av en sosial og kulturell kontekst, og barns relasjonskompetanse utvikles. Det vil være fokus på lekens betydning for barns vennskap.

Avdelinger

Blå

8 barn

1 - 3 år

Grønn

13 barn

1 - 3 år

Gul

8 barn

1 - 2 år

Indigo

31 barn

3 - 6 år

Lilla

14 barn

1 - 2 år

Lime

25 barn

3 - 5 år

Orange

25 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Ekornrud

Dokumenter fra Læringsverkstedet