Eid

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:45 — 17:00

 • 78 verdifulle barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  200,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Velkommen til Læringsverkstedet Eid barnehage! Barnehagen er lett å finne. Den ligg bak rådhuset på Nordfjordeid, midt i sentrum i Eid kommune. Frå barnehagen er det kort veg til både skog og fjøre, og vi går mykje på tur. Vi har 4 avdelingar for barn i alderen 0 - 6 år: Jektehola, Osvika, Røda og Skjoratippen. Namna er frå stader vi går tur til med borna.

Fokusområde for Eid

Fokusområde for 2018-2019:

Òg dette året er det Hjarteprogrammet som står i fokus. Vi reknar oss framleis som nye i Læringsverkstedet, og vi ynskjer å komme enno djupare inn i Hjarteprogrammet. Hjarteprogrammet er utvikla av Læringsverkstedet for å gje born ein velfylt ryggsekk med positive opplevingar dei kan ha nytte av resten av livet. Det er Læringsverkstedet sin metode for å jobbe med sosial kompetanse og relasjonskompetanse. Mykje av fundamentet for omsorg, empati, forståing og toleranse vert forma i barneåra. For oss er det difor viktig at kvart barn erfarar, høyrer og opplever at dei er verdifulle kvar einaste dag.

Fokusområde for 2018-2019:
Òg dette året er det Hjarteprogrammet som står i fokus. Vi reknar oss framleis som nye i Læringsverkstedet, og vi ynskjer å komme enno djupare inn i Hjarteprogrammet. Hjarteprogrammet er utvikla av Læringsverkstedet for å gje born ein velfylt ryggsekk med positive opplevingar dei kan ha nytte av resten av livet. Det er Læringsverkstedet sin metode for å jobbe med sosial kompetanse og relasjonskompetanse. Mykje av fundamentet for omsorg, empati, forståing og toleranse vert forma i barneåra. For oss er det difor viktig at kvart barn erfarar, høyrer og opplever at dei er verdifulle kvar einaste dag.

Avdelinger

Jektehola

15 verdifulle barn

1 - 3 år

Osvika

25 verdifulle barn

3 - 6 år

Røda

24 verdifulle barn

3 - 6 år

Skjoratippen

14 verdifulle barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Eid

Dokumenter fra Læringsverkstedet