Eid

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:20 — 16:30

 • 76 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  200,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Velkommen til Læringsverkstedet Eid barnehage!

Barnehagen er lett å finne. Den ligg bak rådhuset på Nordfjordeid, i Stad kommune. Frå barnehagen er det kort veg til både skog og fjøre, og vi går mykje på tur. Vi har 4 avdelingar for barn i alderen 0 - 6 år: Jektehola, Osvika, Røda og Skjoratippen. Namna er frå stader vi går tur til med borna.

Vi legg vekt på leikande læring, samspel og meistring!

Fokusområde for Eid

Det psykososiale miljøet i barnehagen Barns trivsel er den vaksne sitt ansvar, og gode relasjonar er avgjerande i dette samspelet. Vi trur på at gode relasjonar, som ein raud tråd...

Det psykososiale miljøet i barnehagen

Barns trivsel er den vaksne sitt ansvar, og gode relasjonar er avgjerande i dette samspelet. Vi trur på at gode relasjonar, som ein raud tråd i alt vi gjer, hevar kvaliteten i barnehagen. Det bidreg til å skape eit inkluderande leike- og læringsmiljø. Kvaliteten på relasjonane og samhanlding mellom tilsette og barn er særs viktig for barnas tryggleik og utvikling. Å utvikle gode sosiale dugleikar, empati og venskap i barndomen er viktig for å kunne utvikle eit godt sjølvbilde. Gode relasjonar vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring.

Frå 01.01.21 vert alle som arbeider i barnehage pålagde å melde ifrå til styrar dersom dei får mistanke om eller kjennskap til, at eit barn ikkje har eit trygt og godt barnehagemiljø. I samband med dette kjem vi til å fordjupe oss i relasjonane barn-barn og barn-vaksen. Vi vaksne skal arbeide med vaksenrolla og oss sjølve, og vi skal bruke Hjarteprogrammet i arbeidet med barna.

Avdelinger

Jektehola

14 barn

1 - 2 år

Osvika

24 barn

2 - 5 år

Røda

24 barn

3 - 5 år

Skjoratippen

14 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Eid

Dokumenter fra Læringsverkstedet