Læringsverkstedet Eid

Velkommen til Eid barnehage

STORT HJARTE FOR DEI SMÅ 💕

Barnehagen ligg i Nordfjordeid sentrum, i Stad kommune. Avdelingane har namn etter turmål vi går til: Jektehola, Skjoratippen, Osvika og Røda.

I Læringsverkstedet Eid barnehage brukar vi fellesopplevingar, omsorg, leik og læring aktivt når vi skal støtte barna i utviklinga si. Å gje dei gode opplevingar i lag med andre barn, der dei kjenner på glede, anerkjenning og meistring, er grunnlaget for arbeidet vårt. Å få vere seg sjølv, og vite at ein er verdifull og unik, styrker sjølvbildet og sjølvtilliten til den enkelte. På same tid arbeider vi for at kvar enkelt skal oppleve å høyre til i ein felleskap der andre likar ein som ein er, og ein vert rekna med og akseptert for den ein er; ein fantastisk person som betyr noko for andre!

Nyttige lenker:

Stad kommune

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Mandag — Fredag 17:00 — 06:45

Bankgata 7,6770 Nordfjordeid
Vis i kart

37071749
eid@laringsverkstedet.no

80 barn
5 avdelinger
29 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 260,-

Styrer
Anne-Britt Nor

Fokusområde for Eid barnehage

Det psykososiale miljøet i barnehagen

Barns trivsel er den vaksne sitt ansvar, og gode relasjonar er avgjerande i dette samspelet. Vi trur på at gode relasjonar, som ein raud tråd i alt vi gjer, hevar kvaliteten i barnehagen. Det bidreg til å skape eit inkluderande leike- og læringsmiljø. Kvaliteten på relasjonane og samhanlding mellom tilsette og barn er særs viktig for barnas tryggleik og utvikling. Å utvikle gode sosiale dugleikar, empati og venskap i barndomen er viktig for å kunne utvikle eit godt sjølvbilde. Gode relasjonar vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring.

Saman med kommunen og alle barnehagane i kommunen skal vi i år starte på Utdanningsdirektoratets "Kompetansepakke for barnehagemiljø". Dette arbeidet vil strekke seg over 2 år, og startar opp i løpet av hausten 2021.

Det psykososiale miljøet i barnehagen

Barns trivsel er den vaksne sitt ansvar, og gode relasjonar er avgjerande i dette samspelet. Vi trur på at gode relasjonar, som ein raud tråd i alt vi gjer, hevar kvaliteten i barnehagen. Det bidreg til å skape eit inkluderande leike- og læringsmiljø. Kvaliteten på relasjonane og samhanlding mellom tilsette og barn er særs viktig for barnas tryggleik og utvikling. Å utvikle gode sosiale dugleikar, empati og venskap i barndomen er viktig for å kunne utvikle eit godt sjølvbilde. Gode relasjonar vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring.

Saman med kommunen og alle barnehagane i kommunen skal vi i år starte på Utdanningsdirektoratets "Kompetansepakke for barnehagemiljø". Dette arbeidet vil strekke seg over 2 år, og startar opp i løpet av hausten 2021.

Avdelinger

Jektehola

12 barn

1 - 3 år

Osvika

20 barn

3 - 6 år

Røda

24 barn

3 - 6 år

Skjoratippen

12 barn

1 - 3 år

Tua

12 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Eid barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet