Du og Jeg Nord

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:30 — 17:00

 • 76 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  430,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet Du og Jeg Nord ligger sentralt på Kleppestø på Askøy. Barnehagen er plassert sentralt i ett stort boligfelt, Krokåsfeltet. Vi har i kort avstand tilgang til både skog, fjell og sjø. Det er lett å komme til og fra barnehagen og bussen stopper rett utenfor barnehagen. Barnehagen har 5 avdelinger og har god plass på hver avdeling. Avdelingene er store og med smårom i tett tilknytning. Vi har også ett eget bygg utenfor som inneholder ett flott språkrom. Vi har 3 avdelinger for barn i 2-6 år alderen og 2 avdelinger for barn i 1-3 års alderen. Den ene småbarns avdelingen vår er spesielt tilrettelagt til de aller minste barna. Barnehagen bruker ett elektronisk kommunikasjonssystem som heter MyKid. Der får foreldre hver dag, tilgang til viktig oppdateringer fra barnas hverdagsliv i form av rapporter og bilder. Vi er spesielt gode på å tilrettelegge for de aller minste barna. Vi har tre småbarns avdelinger, der den ene avdelingen er spesielt tilrettelagt for de aller minste barna. Her får barna egen dagsrytme og dekket eget behov i forhold til mat og ernæring. Når de blir litt større, har vi avdelinger som utfordrer barna litt mer, men fortsatt innenfor veldig trygge rammer. Følg oss gjerne på Facebook og Snapchat.

Vi har åpent 6.30-17.00 alle ukedager. Vi holder stengt på "røde" dager. Vi har åpent hele sommeren.

Fokusområde for Du og Jeg Nord

Som satsningsområde for 2019-2020 har vi satsningsområde LEK UTE. Som en del av ett større og litt mer langvarig prosjekt om lek, så satser vi nå på å legge til...

Som satsningsområde for 2019-2020 har vi satsningsområde LEK UTE. Som en del av ett større og litt mer langvarig prosjekt om lek, så satser vi nå på å legge til rette og leke sammen, ute. Vi har i forrige barnehageår jobbet med lekesoner innendørs, så det er naturlig å jobbe med uteleken som en fortsettelse av dette arbeidet. Vi skal legge til rette for at barn skal få mulighet til å flytte leken ut og fortsette med leken ute også. Vi skal lage lekesoner ute, der vi skal legge til rette for spennende og variert lek ute. Vi voksne skal sammen jobbe om å skape en felles forståelse for «aktive voksne». Vi skal sammen lage en minstestandard for hvordan vi oppfatter «aktive voksne». Vi skal i dette barnehageåret jobbe med å lage og forbedre rammene for uteleken. Vi mener det er forskjell på utelek og lek ute. Den forskjellen skal vi jobbe med å gjøre synlig fra høsten. Vi må i den forbindelse lese en del litteratur, slik at vi har en felles forståelse for hva som er grunnlaget for satsningsområdet og at vi har en felles plattform for hva lek er i ulike aldre. Hovedmålet for perioden vil være: «Vi vil gjøre leken ute, spennende og interessant for barn i alle aldre.»

Vi vil også jobbe med bærekraftig utvikling. Her vil vi jobbe med kildesortering i praksis, lære gode vaner tidlig og lære å ivareta ting rundt oss.

Avdelinger

Humlebolet

17 barn

Kråkereiret

20 barn

3 - 6 år

Maurtua

13 barn

1 - 2 år

Revehiet

9 barn

Sneglehuset

17 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Du og Jeg Nord

Dokumenter fra Læringsverkstedet