Velkommen til Du og Jeg Nord barnehage

Vi har ledig barnehageplass!

Læringsverkstedet Du og Jeg Nord har åpent kl 06.30-17.00 og er åpent hele sommeren. Vi har fleksibelt og kontinuerlig opptak, det vil si at du kan få plass når du måtte ønske det! Vi har gode faseliteter og ett flott bygg som gjør at det er gøy å være barn her. Vi har en stabil personalgruppe i med stort spekter av alder og med flere menn. Personalgruppen er dyktige og falige sterke som bidrar til en god kultur for barn, foreldre og ansatte i barnehagen. Sykefraværet vårt er lavt og stabilt.

Vi er en fullkost barnehage. Det vil si at vi serverer alle måltider i barnahagen og lager varm lunsj 3 ganger i uken. Maten er laget fra bunn og med gode rene råvarer, og vi varierer mellom kjøtt, fisk og vegetar retter.

Hos oss skal barna få utfolde seg gjennom lek, bevegelse og utvikle en positiv selvoppfattelse og kroppsbeherskelse. Gjennom lekede læring, samspill og mestring ønsker vi å sette gode spor, og at barna skal vite at de er verdifulle. Løftet vi gir til barna er: "Vi har hjerte for deg så du kan bli den beste utgaven av deg selv". Aktive barn har behov for nok og riktig næring. Vi ønsker å legge til rette for at måltidene blir en arena for gode smaksopplevelser og hyggelige samtaler.

HJERTELIG VELKOMMEN TIL OSS.

Mandag — Fredag 06:30 — 17:00

Ospedalen 239,5308 Kleppestø
Vis i kart

45514381
duogjegnord@laringsverkstedet.no

78 barn
5 avdelinger
16 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Jeg startet som styrer i Læringsverkstedet Du og Jeg Nord 01.09.2022. Jeg har mange års erfaring fra forskjellige barnehager og de seneste årene i Læringsverkstedet. Jeg er opptatt av at alle barn skal ha det bra og oppleve at de er verdifull, og gleder meg hver dag til å gå på jobb for å bidra til dette. Sammen med personalet i Du og Jeg Nord ser jeg frem til å jobbe med satsningsområdet vårt.

45514381
duogjegnord@laringsverkstedet.no

Marius Enger Pedersen

Fokusområde for Du og Jeg Nord barnehage

Satsningsområde for 2022-2023 er BEVEGELSE. Vi vil derfor i 2022-2023 ha satsningsområde beveglese. Inni dette området ligger det mye gøy og mye å utforske. Vi ser for oss at bevegelse...

Satsningsområde for 2022-2023 er BEVEGELSE. Vi vil derfor i 2022-2023 ha satsningsområde beveglese. Inni dette området ligger det mye gøy og mye å utforske. Vi ser for oss at bevegelse dekker noen av disse områdene:


Bevegelseslek
Sanglek
Danselek
dramalek
Idrett lek
Utelek
Stille lek.


Bevegelse knyttes også til ulike formings og kreative øvelser. Bevegelse knyttes også til ulike språkleker og mattematikk øvelser. Bevegelse knyttes også til lek i naturen. Vi skal sammen med barna undre oss hvordan vi kan koble sammen læring og bevegelse i hverdagen. Vi har mye gøyt utstyr og mye spennende tanker, så vi vil jobbe mot å få dette med bevegelse mer frem i hverdagen, i planene våre og i aktivitetene vi gjør.

Du og jeg Krokåsfeltet Nord er i dag veldig gode på mat og matservering og det vil vi fortsette med. Det er en del av dette med å være idrettsbarnehage, så her har vi allerede en god base å bygge videre på.

Mål for satsningsområde:


Barn og voksne skal skal ta i bruk verktøy som som knyttes til hverdagsbevegelse.


Metoder for å nå mål:


Personalet må kjenne til og ta i bruk nye verktøy som knyttes til bevegelse.
Personalet må tilegne seg kunnskap i forhold til bevegelse. Litteratur som knytter seg til dette, må skaffes og leses.
Personalet må tilby verktøy som skaper bevegelse hver dag. Avdelingene må finne ut metoder som skaper bevegelse i hverdagen.
Avdelingene må innby også til bevegelseslek.

Avdelinger

Humlebolet

17 barn

2 - 3 år

Kråkereiret

20 barn

3 - 6 år

Maurtua

15 barn

1 - 2 år

Revehiet

9 barn

Sneglehuset

17 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Du og Jeg Nord barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet