Dal

120 verdifulle barn

Mandag — Fredag
07.00 — 17.00

Om barnehagen

Læringsverkstedet barnehage Dal ligger i Hjeravegen ved siden av Dal skole. Vi har tilgang til skogen rett utenfor barnehagen. Skogen brukes aktivt på Naturdagen som alle avdelingene har en gang...

Læringsverkstedet barnehage Dal ligger i Hjeravegen ved siden av Dal skole. Vi har tilgang til skogen rett utenfor barnehagen. Skogen brukes aktivt på Naturdagen som alle avdelingene har en gang pr. uke.

Barnehagen har en stor gymsal med klatrevegg, vannrom med plaskebasseng og velutstyrte verkstedsrom.

Det pedagogiske ukeprogrammet bygger på faste temadager innen: språk - førmatematikk - kreativitet - natur & miljø - sosial kompetanse.

Vårt personale har barnehagefaglig kompetanse og lang erfaring i arbeid med barn. Vi er opptatt av at barnehagen skal speile samfunnet rundt oss. Derfor har vi ansatte med ulik alder, kjønn, bakgrunn og nasjonalitet. Våre ansatte kommer fra Thailand, Filipinene, Brasil, Kroatia, Litauen, Polen, Romania og Norge. Dette skaper mangfold i språk og kultur, og mange barn og foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn møter ansatte som snakker deres språk.

Våre 5/6 åringer har hvert år vanntilvenning det siste halve året de går i barnehagen.

Vi deltar i prosjekter med høgskoler og utdanningsinstitusjoner både i Norge og andre land. Prosjektene og satsningsområdene våre kan du lese mer om under fokusområder.

Det er mulig å følge oss på facebook. Her deler vi opplevelser og aktiviteter fra hverdagen i barnehagen:

https://nb-no.facebook.com/lar...

Du er hjertelig velkommen til å besøke oss. - Ta kontakt på forhånd, så kan vi sette av tid slik at vi kan gi deg en omvisning og informasjon.

Styrer er Lill Margrete Østberg Søreide

Ønsker dere å søke plass hos oss, gjøres dette via Eidsvoll kommune.

Pris: 2910,-
Pris for mat: 200,-


Fokusområder

Utvikling av barnehagers inne- og utemiljø Læringsverkstedet deltar med 3 barnehager, i forskningsprosjektet Kompetanse for utvikling av barnehagers inne- og utemiljøer. Til sammen er det 8 private og kommunale barnehager...

Utvikling av barnehagers inne- og utemiljø

Læringsverkstedet deltar med 3 barnehager, i forskningsprosjektet Kompetanse for utvikling av barnehagers inne- og utemiljøer. Til sammen er det 8 private og kommunale barnehager i prosjektet, som er et samarbeid mellom Dronning Mauds Minne Høgskole, Høgskolen i Oslo og Akershus, Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, Trondheim kommune, Espira og Læringsverkstedet.

Forskningsprosjektet startet opp i august 2017, og skal avsluttes våren 2020.

Responsible lifestyle

Dette er et 2årig prosjekt som ledes av Creakids, Læringsverkstedet sin avdeling i Latvia.
Deltakere i prosjektet er Creakids fra Latvia, Reykjakot kindergarten fra Island og Læringsverkstedet barnehage Dal fra Norge. Prosjektet finansieres av Nordplus, som er Nordisk Ministerråds største utdanningsprogram innenfor livslang læring.

De sårbare barna

Barnehagen utarbeidet i 2017 en plan for "De sårbare barna". Denne planen er et ledd i barnehagens arbeid med å forebygge og hindre vold og overgrep mot barn. Under dokumenter kan du se forord og mål, For fullstendig plan, kontakt barnehagen.

Realfag

Barnehagen deltar i kommunens realfagssatsning. Realfagprosjektet skal bidra til at barn og unge utforsker, og tilegner seg kunnskaper og ferdigheter i realfag, med motivasjon og glede. (Realfagsstrategi).

For utfyllende informasjon om de ulike fokusområdene, se dokumenter.

Avdelinger/baser

Blå

15 verdifulle barn

Gul

15 verdifulle barn

Orange 2

15 verdifulle barn

Orange 1

25 verdifulle barn

3 - 6 år

Grønn 1

25 verdifulle barn

3 - 6 år

Grønn 2

25 verdifulle barn

3 - 6 år

Dokumenter

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

  • Barns egenverd
  • Aktive voksne
  • Aktiv begrepslæring
  • Repetisjonsprinsippet
  • Spiralprinsippet
  • Interaktive samlinger/grupper
  • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk

Kontakt

Læringsverkstedet Dal
Hjeravegen 11, Dal, Norge

dal@laringsverkstedet.no

370 71 522

Følg oss på Facebook