Læringsverkstedet Dal

Velkommen til Dal barnehage

Læringsverkstedet barnehage Dal ligger i Hjeravegen ved siden av Dal skole. Vi har tilgang til skogen rett utenfor barnehagen. Skogen brukes aktivt på Naturdagen som alle avdelingene har en gang pr. uke.

Barnehagen har en stor gymsal med klatrevegg, vannrom med plaskebasseng og velutstyrte verkstedsrom. Det pedagogiske ukeprogrammet bygger på faste temadager innen: språk - førmatematikk - kreativitet - natur & miljø - sosial kompetanse.

Vårt personale har barnehagefaglig kompetanse og lang erfaring i arbeid med barn. Vi er opptatt av at barnehagen skal speile samfunnet rundt oss. Derfor har vi ansatte med ulik alder, kjønn, bakgrunn og nasjonalitet. Våre ansatte kommer fra Thailand, Filipinene, Brasil, Kroatia, Litauen, Polen, Irak og Norge. Dette skaper mangfold i språk og kultur, og mange barn og foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn møter ansatte som snakker deres språk.

Våre 5/6 åringer har hvert år vanntilvenning ved Råholt bad det siste halve året de går i barnehagen.

Vi deltar i prosjekter med høgskoler og utdanningsinstitusjoner både i Norge og andre land. Prosjektene og satsningsområdene våre kan du lese mer om under fokusområder. Det er mulig å følge oss på Facebook og Instagram. Her deler vi opplevelser og aktiviteter fra hverdagen i barnehagen: https://nb-no.facebook.com/laringsverkstedetdal/ . https://www.instagram.com/laringsverkstedetdal/ .

Du er hjertelig velkommen til å besøke oss. - Ta kontakt på forhånd, så kan vi sette av tid slik at vi kan gi deg en omvisning og informasjon.

Ønsker dere å søke plass hos oss, gjøres dette via Eidsvoll kommune.

Styrer er Lill Margrete Østberg Søreide, telefon: 41538059

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Hjeraveien 11,2072 Dal
Vis i kart

37071522
dal@laringsverkstedet.no

130 barn
7 avdelinger
34 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 250,-

Styrer
Lill Margrete Søreide Østberg

Fokusområde for Dal barnehage

Utvikling av barnehagers inne- og utemiljø Læringsverkstedet deltar med 3 barnehager, i forskningsprosjektet Kompetanse for utvikling av barnehagers inne- og utemiljøer. Til sammen er det 8 private og kommunale barnehager i prosjektet, som er et samarbeid mellom Dronning Mauds Minne Høgskole, Høgskolen i Oslo og Akershus, Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, Trondheim kommune, Espira og Læringsverkstedet. Forskningsprosjektet startet opp i august 2017, og ble avsluttet våren 2020.

De sårbare barna Barnehagen utarbeidet i 2017 en plan for "De sårbare barna". Denne planen er et ledd i barnehagens arbeid med å forebygge og hindre vold og overgrep mot barn.

Utvikling av barnehagers inne- og utemiljø Læringsverkstedet deltar med 3 barnehager, i forskningsprosjektet Kompetanse for utvikling av barnehagers inne- og utemiljøer. Til sammen er det 8 private og kommunale barnehager i prosjektet, som er et samarbeid mellom Dronning Mauds Minne Høgskole, Høgskolen i Oslo og Akershus, Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, Trondheim kommune, Espira og Læringsverkstedet. Forskningsprosjektet startet opp i august 2017, og ble avsluttet våren 2020.

De sårbare barna Barnehagen utarbeidet i 2017 en plan for "De sårbare barna". Denne planen er et ledd i barnehagens arbeid med å forebygge og hindre vold og overgrep mot barn.

Avdelinger

Blå

15 barn

1 - 2 år

Grønn 1

25 barn

2 - 5 år

Grønn 2

25 barn

3 - 5 år

Gul

13 barn

Orange 1

25 barn

2 - 5 år

Orange 2

15 barn

Utegruppa

12 barn

3 - 5 år

Dokumenter fra Dal barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet