Læringsverkstedet Bygdestua AS

Velkommen til Bygdestua AS barnehage

Læringsverkstedet Bygdestua ligger i Ervika, ca 4 km nord for Harstad sentrum. Barnehagen er organisert med to avdelinger, Myreng med barn 0-3 år, og Ramnfløya med barn 3-6 år.

I Bygdestua har vi fokus på omsorg for hverandre. Vi jobber med vennskap, og å skape gode relasjoner mellom både barn og ansatte. Våre ansatte gir barna mulighet til å oppleve mestring, omsorg og tilhørighet i hverdagen. Barna får delta i alle typer hverdagsoppgaver, og de ansatte legger tilrette for at barna selv skal mestre hverdagsting - som for eksempel å delta i matlaging, påkledning og hjelpe og støtte andre barn.

Vi nær tilgang til gårsdbruk, fjæra og skogen. Vi bruker nærmiljøet så ofte som vi kan og går mye på turer og ser hva som "rører" seg i bygda. Vi har satsningsområde nærmiljø, og vil utforske og bli kjent med hva vi har i nærmiljøet i Ervika. Vi går på kortere og lengre turer, med utgangspunkt i barns mestring. Vi lager planer med utgangspunkt i barnas intersser, behov og ønsker.

Førskolebarna våre har egen gruppe der de blir forberedt til skolenhverdagen. Vi har samarbeid med Grottebadet, slik at førskolebarna får en trygg og god vanntilvenning med dyktige instruktører. Vi har samarbeid med nabobarnehager som har førskolebarn som skal på samme skoler som våre, dette for at overgangen barnehage-skole skal føles litt mindre overveldende for seksåringene.

Når det skjer ting i byen som solkonsert eller festspill tar vi barn med på bussen inn til byen, dette synes barna er kjempespennende, og turene er lagt opp utfra barns alder og forutsetning. De får kjennskap til byen de vokser opp i, møter trafikkbildet på en annen måte og får møte barn fra andre barnehager.

Gjennom matkonseptet "Et godt måltid" har vi fokus på et sunt og variert kosthold, gode opplevelser rundt matbordet og ikke minst gode rutiner for hygiene. Vi serverer varmlunsj flere ganger i uka, barn er ofte deltakende i forberedelse til maten som serveres.

Velkommen til Bygdestua barnehage

For informasjon og spørsmål kan dere ta kontakt med styrer Bjørn Rasmussen på 402 82 507 eller sende oss en e-post

Mandag — Fredag 07:15 — 16:30

Nupenveien 52,9402 Harstad
Vis i kart

40282507
bygdestua@laringsverkstedet.no

35 barn
2 avdelinger
9 ansatte

Pris: 2000,-
Pris for mat: 350,-

Styrer
Bjørn Rasmussen

Bjørn Rasmussen

Bjørn begynte som styrer i Læringsverkstedet Bygdestua i februar 2024. Han har arbeidet med barn og unge siden 1998 og har mest erfaring som styrer/enhetsleder, men har også arbeidet som pedagogisk leder - i både privat og offentlig virksomhet. Ble utdannet ved Høgskolen i Tromsø, og har jobbet fra Gjøvik i sør til Longyearbyen i nord. Har etterutdanning innen for inkludering og ledelse i barnehagen. Sterkt fokus på barns beste, leik og friluftsliv og å bistå til at både barn og voksne får utnyttet sitt potensiale. Hverdagsmagi og Hjertekultur står også sentralt. Arbeider både på kontoret og ute i avdelingene, men er tilgjengelig om DU lurer på noe om oss i Bygdestua barnehage.

+4740282507
bygdestua@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Bygdestua AS barnehage

Læringsverkstedet Bygdestua skal være en barnehage der trygghet og trivsel står i fokus både i forhold til barn, foreldre og personal. Vi mener at dersom alle føler seg trygge på hverandre så trives vi og utvikler oss - både små og store. Dette er grunntanken vår og den skal være synlig i det daglige arbeidet vårt ved at vi blant annet har vi sentrale på å ha et nært samarbeid med foreldre/foresatte med barnet, rose hverandre, ha et tett samarbeid mellom avdelingene og skape rom for omsorg, trygghet, glede og humor.

Vi jobber systematisk med Hjertekultur, der vi har omsorg for både store og små. I hverdagen feirer vi de små seirene, og heier på hverandre. Barna øver på å bruke gode ord om og til hverandre.

Læringsverkstedet Bygdestua skal være en barnehage der trygghet og trivsel står i fokus både i forhold til barn, foreldre og personal. Vi mener at dersom alle føler seg trygge på hverandre så trives vi og utvikler oss - både små og store. Dette er grunntanken vår og den skal være synlig i det daglige arbeidet vårt ved at vi blant annet har vi sentrale på å ha et nært samarbeid med foreldre/foresatte med barnet, rose hverandre, ha et tett samarbeid mellom avdelingene og skape rom for omsorg, trygghet, glede og humor.

Vi jobber systematisk med Hjertekultur, der vi har omsorg for både store og små. I hverdagen feirer vi de små seirene, og heier på hverandre. Barna øver på å bruke gode ord om og til hverandre.

Avdelinger

Myreng

12 barn

1 - 3 år

Ramnfløya

23 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Bygdestua AS barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet