Velkommen til Bygdestua barnehage

Læringsverkstedet Bygdestua ligger i Ervika, ca 4 km nord for Harstad sentrum. Barnehagen er organisert med to avdelinger, Myreng med barn 0-3 år, og Ramnfløya med barn 3-6 år.

Hjertekultur:

Språk:

Vi nær tilgang til gårsdbruk, fjæra og skogen. Vi bruker nærmiljøet så ofte som vi kan og går mye på turer og ser hva som "rører" seg i bygda.

Førskolebarna våre får en trygg vanntilvenning hos dyktige instruktører på Grottebadet.

Når det skjer ting i byen som solkonsert eller festspill tar vi den eldste avdelinga med på bussen inn til byen, dette synes barna er kjempespennende, og er med på å bekrefte deres rolle som "storbarn". De får kjennskap til byen de vokser opp i, møter trafikkbildet på en annen måte og får møte barn fra andre barnehager.

Vi har samarbeid med nabobarnehager som har førskolebarn som skal på samme skoler som våre, dette for at overgangen barnehage-skole skal føles litt mindre overveldende for seksåringene.

Gjennom matkonseptet "Et godt måltid" har vi fokus på et sunt og variert kosthold, gode opplevelser rundt matbordet og ikke minst gode rutiner for hygiene. Vi serverer varmlunsj flere ganger i uka.

Mandag — Fredag 07:30 — 16:30

Ervik (Ervik skole, inngang nede),9402 Harstad
Vis i kart

46853499
bygdestua@laringsverkstedet.no

36 barn
2 avdelinger
1 ansatte

Pris: 3315,-
Pris for mat: 300,-

Unn har vært styrer i Læringsverkstedet Bygdestua siden 2020. Hun har jobbet med barn og ungdom i mange år, og har erfaring både som assistent, barnehagelærer og pedagogisk leder. Hun er utdannet førskolelærer ved Høgskolen i Finnmark, og har i tillegg til sin grunnutdanning også tatt fordypning i Mat/helse/kultur. Unn er opptatt av barns beste - de skal oppleve å få mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv gjennom erfaringer og mestring. Personalet skal gi barna tid og rom til å klare selv, og oppleve mestringsfølelse

46853499
bygdestua@laringsverkstedet.no

Unn Lunde

Fokusområde for Bygdestua barnehage

Læringsverkstedet Bygdestua skal være en barnehage der trygghet og trivsel står i fokus både i forhold til barn, foreldre og personal. Vi mener at dersom alle føler seg trygge på hverandre så trives vi og utvikler oss - både små og store. Dette er grunntanken vår og den skal være synlig i det daglige arbeidet vårt ved at vi blant annet har fokus på å ha et nært samarbeid med foreldre/foresatte med barnet i fokus, rose hverandre, ha et tett samarbeid mellom avdelingene og skape rom for omsorg, trygghet, glede og humor.

Læringsverkstedet Bygdestua skal være en barnehage der trygghet og trivsel står i fokus både i forhold til barn, foreldre og personal. Vi mener at dersom alle føler seg trygge på hverandre så trives vi og utvikler oss - både små og store. Dette er grunntanken vår og den skal være synlig i det daglige arbeidet vårt ved at vi blant annet har fokus på å ha et nært samarbeid med foreldre/foresatte med barnet i fokus, rose hverandre, ha et tett samarbeid mellom avdelingene og skape rom for omsorg, trygghet, glede og humor.

Avdelinger

Myreng

15 barn

1 - 3 år

Ramnfløya

21 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Bygdestua barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet