Læringsverkstedet Bukkespranget

Velkommen til Bukkespranget barnehage

Velkommen til Læringsverkstedet Bukkespranget Naturbarnehage

Barnehagen ligger nord i Hamna med Tromsømarka som nærmeste nabo. I nærområdet har vi naturlekeplass, fjæra, lysløypa og trollskogen som vi stadig besøker når vi er på tur. Vi lager ofte mat på bål og barna sover i pulk, hengekøye eller på reinskinn. Utenfor barnehagen har vi en lavvo som er i flittig bruk.

Vi er byens eneste naturbarnehage med fokus på realfag og friluftsliv. Vår kjøkkenassistent serverer sunn og variert mat med frukt og grønt til alle måltidene. Tre dager i uken har vi varm lunsj. To dager serverer vi brødmåltid med hjemmebakt brød. Barna må ha med matpakke til frokost.

Barnehagen er en privat barnehage med tre avdelinger. Vi tilbyr også samisk språkgruppe for barn med nordsamisk som hjemmespråk.

Vi er en av seks barnehager som samarbeider tett med Norges arktiske universitet (UiT) med forskning og praksis for barnehagelærere. Barna tar også del i dette gjennom egne arrangement som årlig barneuniversitetsdag. Vi tar jevnlig i mot studenter og elever i praksis, noe som fører til utvikling og refleksjon i vår egen personalgruppe, samtidig som vi ønsker å være med på å bidra til utdanningen av fremtidige barnehageansatte.

Personalgruppa i Bukkespranget består av en jevn blanding av menn og kvinner, med ulike erfaringer og bakgrunner. Med stort engasjement for jobben sin og bred kunnskap, bidrar de til et godt, trygt og kunnskapsrikt barnehagemiljø.

Vi jobber kontinuerlig med å gjøre tilvenningen til en trygg og god opplevelse for barn og foresatte. Hver vår har vi derfor foreldremøte for alle nye foreldre, med fokus på tilvenning og tilknytning. Der får dere møte de som skal ta i mot deres barn til høsten, og høre mer om hvordan tilvenningen foregår hos oss. Vi har også faste besøksdager frem mot oppstart.

Vi tar gjerne i mot besøk hvis dere vil se og høre mer om hvordan det er å gå i Bukkespranget. Ta kontakt med styrer på telefon 92211750 for å avtale nærmere.

Planleggingsdager f2023/2024: 25. august 2023, 6. oktober 2023, 13. november 2023, 9. februar 2024 og 10. mai 2024.

Planleggingsdager 2024/2025: 6. september 2024, 18. og 19. november 2024, 7. februar 2025 og 2. mai 2025.

Mandag — Fredag 07:15 — 16:45

Jervvegen 128,9017 Tromsø
Vis i kart

92211750
bukkespranget@laringsverkstedet.no

54 barn
3 avdelinger
14 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 470,-

Styrer
Irja Hansen Ramberg

Irja Hansen Ramberg

Irja var ferdigutdannet barnehagelærer i 2012, og har jobbet som pedagogisk leder i Bukkespranget siden 2015. Hun har videreutdanning i veiledning, og i barns fysisk-motoriske utvikling. Irja er praksislærer for barnehagestudenter ved UiT. Irja brenner for at barnehagen skal være et godt og inkluderende sted å være. Hun er opptatt av å skape felles opplevelser som gir opphav til gode relasjoner, trygghet og læring. Barnehageåret 2023/2024 er hun fungerende styrer og har arbeidsplass på kontoret, men er stadig ute på tur eller inne på avdeling når anledningen byr seg.

922 11 750
bukkespranget@laringsverkstedet.no

Bukkesprangene våre

I Bukkespranget har alle aldersgruppene sine egne bukkesprang. Å gjøre bukkesprang, betyr å flytte grenser - å gjøre det man ikke helt trodde man
ville tørre, eller klare.

1-åringene - sansemotorisk kunstopplevelser med utstilling i februar.
2-åringene - musikksamlinger med avsluttende forestilling i februar.
3-åringene - dans ved solas tilbakekomst rundt 21. januar.
4-åringene - dramalek hele høsten, med forestillingen om "da Bukken Blåmann ble til stein" som finale på mørketidsfesten i november.
5-åringene/fem-på-topperne: femåringene går på fem toppturer det siste året de går i barnehagen.

Naturbarnehage

Naturbarnehagekonseptet i Bukkespranget vil si at vi har et ekstra fokus på både friluftsliv og naturfag i hverdagen. Vi bruker naturen rundt oss aktivt til lek og læring, og tar utgangspunkt i naturopplevelsene vi har for å undre oss og lære mer om verden rundt oss sammen med barna. Fjæra og skogen er våre nærmeste naboer, og de områdene barna ferdes mest i. Det gir mulighet til varierte motoriske erfaringer, bålliv, fiske, bærplukking og tilstedeværelse i naturen.

Fokusområde for Bukkespranget barnehage

I Bukkespranget Naturbarnehage er vi opptatte av å gi barna gode opplevelser, førstehåndserfaringer og kjennskap til natur og friluftsliv. Å være en naturbarnehage betyr at vi tar pedagogiske aktiviteter med...

I Bukkespranget Naturbarnehage er vi opptatte av å gi barna gode opplevelser, førstehåndserfaringer og kjennskap til natur og friluftsliv. Å være en naturbarnehage betyr at vi tar pedagogiske aktiviteter med oss ut, men også naturen med inn! Hovedsatsningsområdene våre er friluftsliv og naturfag.

Hos oss opplever barna frihet, lek, og gode mestrings – og læringsmuligheter. I samspill med ulike naturopplevelser vil barns undring og nysgjerrighet vekkes på en naturlig måte, og ved å utfolde seg i naturen og få kjennskap til dyre og plantelivet rundt oss gir vi barna nærhet og verdifulle erfaringer som de kan ta med videre i livet. Vennskap, nysgjerrighet, medvirkning og naturglede er våre verdier. Det er disse verdiene som gjør at selv de minste barna er med ut på tur. Hos oss er barna med på å lage mat rundt bålet, vi hviler ute – både i hengekøyer, pulk og på reinskinn og vi arbeider med realfagene ute. Vi er på bondegårdsbesøk, isfiske turer og hvert år starter vi prosessen med å klekke ut kyllinger.

Hver avdeling hos oss har en barnehagelærer som arbeider spesielt med friluftsliv og realfag i barnehagen. Gjennom fellessamlinger og prosjektarbeid ønsker vi å skape tilhørighet, læring og gode stunder sammen.

Mulighetene er uendelige, og fantasi og vennskap skapes under trærne.

Avdelinger

Røsslyngen

15 barn

1 - 4 år

Reinrosa

15 barn

1 - 3 år

Myrulla

24 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Bukkespranget barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet