Velkommen til Bråvannsåsen barnehage

Læringsverkstedet Bråvannsåsen er en tre-avdelings barnehage med flotte lokaler for barn i alderen 0-6 år. Avdelingene heter Hokus, Pokus og Filiokus. Barnehagen har til sammen 51 plasser. Barnehagen ligger i et stille og rolig boligområde, med fine turmuligheter rett utenfor porten. Vi har en gapahuk som vi benytter oss flittig av.

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Bråvannsåsen 5,4624 Kristiansand S
Vis i kart

93255520
bravannsasen@laringsverkstedet.no

51 barn
3 avdelinger
16 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 300,-

Fokusområde for Bråvannsåsen barnehage

Hjertekulturen i Læringsverkstedet Bråvannsåsen utgjør en viktig del av læringsmiljøet som hvert enkelt barn møter i barnehagen. God utvikling, lek og læring, helse og trivsel, kommer som et resultat av...

Hjertekulturen i Læringsverkstedet Bråvannsåsen utgjør en viktig del av læringsmiljøet som hvert enkelt barn møter i barnehagen. God utvikling, lek og læring, helse og trivsel, kommer som et resultat av et godt læringsmiljø i barnehagen. Vi jobber aktivt for at samspill, omsorg, lek og læring skal gå hånd i hånd gjennom hele dagen. Barn og foreldre skal alltid føle seg velkommen i barnehagen vår!

Barns trivsel er de voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Dette året har vi ekstra fokus på relasjonskompetanse knyttet opp mot lek. Gode relasjoner er en grunnpilar i alt pedagogiske arbeid, og kan gjøre en forskjell i alle møter med små mennesker. Målet vårt er at alle barn skal oppleve at de er inkludert i en magisk og skapende lek der felleskapet oppstår. De voksne skal skape situasjoner der god god lek oppstår og lage magiske og skapende læringsmiljø.

Vi i Læringsverkstedet Bråvannsåsen ønsker å skape et godt språklig miljø som er preget av åpen og inkluderende kommunikasjon som gir voksne og barn en god forutsetning for videre vekst og utvikling. Vi bruker språket aktivt i lek, aktiviteter og uformelle situasjoner, slik at barna kan gi utrykk for hva de tenker og føler i ulike situasjoner. Vi mener også at felles opplevelser og aktiviteter gir unike muligheter for kommunikasjon mellom barn og voksne. Et godt språk hjelper barna til å forstå verden rundt seg og til å sette ord på det de tenker og føler. Vi skal legge til rette for å stimulere til god lek. Det er viktig for oss at alle barn får delta i lek og oppleve vennskap. For å oppnå dette må de voksne være aktive og tilstedeværende. Fagområdene jobbes det også aktivt med i barnehagen, og vi fletter inn de ulike områdene i hverdagen på en leken måte.

Uteliv - utenfor barnehagens områder har vi mange flotte turområder vi kan velge mellom. De store avdelingene har to turdager i uken, mens de minste har en turdag. Vi har etablert en fast turplass med gapahuk og bålplass, men bruker også mange andre flotte områder på Bråvann. Når vi er på tur lager vi av og til turmat eller har andre aktiviteter. Målet vårt er å gi barne våre gode opplevelser og erfaringer med uteaktiviteter til alle årstidene.Folkehelsedirektoratet

Avdelinger

Filiokus

17 barn

1 - 3 år

Hokus

15 barn

3 - 6 år

Pokus

19 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Bråvannsåsen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet