Bratteberg

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 42 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  350,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

For informasjon og spørsmål kan dere gjerne ta kontakt med styrer i barnehagen, Gun Håtuft Bøen: Mobilnummer: 94 00 19 77 Mailadresse: bratteberg@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Bratteberg

Også i år har vi fokus på å bygge gode relasjoner. Læringsverkstedets Hjerteprogrammet, med Hjertrud i spissen, er en fin medspiller i dette arbeidet. Hun er opptatt av å si gode ord til dem hun ser rundt seg og dem hun er sammen med, og hjelper oss å utvikle sosial kompetanse. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring. For øvrig er alle de andre seks læringsvennene våre, Rime-Rolf, Leke-Liv, Farge-Paletta, Ute-Mons, Telle-Tariq og Beveg-Else, stadig med på leken - og gjennom leken er det mye god læring. I tillegg ønsker vi å bli en miljøsmart barnehage, både ute og inne i barnehagen. Læringsvennene er gode hjelpere i dette arbeidet.

Også i år har vi fokus på å bygge gode relasjoner. Læringsverkstedets Hjerteprogrammet, med Hjertrud i spissen, er en fin medspiller i dette arbeidet. Hun er opptatt av å si gode ord til dem hun ser rundt seg og dem hun er sammen med, og hjelper oss å utvikle sosial kompetanse. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring. For øvrig er alle de andre seks læringsvennene våre, Rime-Rolf, Leke-Liv, Farge-Paletta, Ute-Mons, Telle-Tariq og Beveg-Else, stadig med på leken - og gjennom leken er det mye god læring. I tillegg ønsker vi å bli en miljøsmart barnehage, både ute og inne i barnehagen. Læringsvennene er gode hjelpere i dette arbeidet.

Avdelinger

Birki

22 barn

1 - 2 år

Furu

3 barn

3 - 3 år

Greni

10 barn

4 - 5 år

Willow

7 barn

5 - 6 år

Dokumenter fra Bratteberg

Dokumenter fra Læringsverkstedet