Velkommen til Bratteberg barnehage

For informasjon og spørsmål kan dere gjerne ta kontakt med styrer i barnehagen, Gun Håtuft Bøen: Mobilnummer: 94 00 19 77 Mailadresse: bratteberg@laringsverkstedet.no

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Bakkelidvegen 30,6104 Volda
Vis i kart

94001977
bratteberg@laringsverkstedet.no

39 barn
3 avdelinger
9 ansatte

Pris: 3230,-
Pris for mat: 350,-

Fokusområde for Bratteberg barnehage

Vi trur på at gode relasjonar, som ein raud tråd i alt vi gjer, hevar kvaliteten i barnehagen. Det bidreg til å skape eit inkluderande leike- og læringsmiljø. Gjennom Læringsverkstedet...

Vi trur på at gode relasjonar, som ein raud tråd i alt vi gjer, hevar kvaliteten i barnehagen. Det bidreg til å skape eit inkluderande leike- og læringsmiljø. Gjennom Læringsverkstedet sitt Hjerteprogrammet, med Hjertrud i spissen, ønsker vi å bidra til at barnet skal oppleve å bli sett og respektert som seg sjølv - "Hele barnet, hele dagen, hele året"! Hjertrud er opptatt av å sei gode ord til dei ho ser rundt seg og dei ho er saman med, og ho hjelp oss å utvikle sosial kompetanse. Gode relasjonar vil og ha mykje å seie for trivsel, utvikling og læring. For øvrig er alle dei andre seks læringsvennane våre, Rime-Rolf, Leke-Liv, Farge-Paletta, Ute-Mons, Telle-Tariq og Beveg-Else, stadig med på leiken - og gjennom leiken er det mykje god læring. I tillegg ønsker vi å bli ein miljøsmart barnehage, både ute og inne i barnehagen. Læringsvennane er gode hjelparar i dette arbeidet. Med vår hjertekultur jobber vi aktivt for at samspel, omsorg, leik og læring skal gå hand i hand gjennom heile dagen!

Avdelinger

Solstrålen

11 barn

1 - 3 år

Måneskin

10 barn

1 - 3 år

Regnbogen

18 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Bratteberg barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet