Borgen Idrettsbarnehage

78 verdifulle barn

Mandag — Fredag
06.45 — 17.00

Om barnehagen

Læringsverkstedet Borgen ligger rett ved siden av Borgen skole, og har kort vei til skog og mark. Vi har et idrettskonsept, der bevegelsesglede er i fokus hver dag. Vi ivaretar...

Læringsverkstedet Borgen ligger rett ved siden av Borgen skole, og har kort vei til skog og mark.

Vi har et idrettskonsept, der bevegelsesglede er i fokus hver dag. Vi ivaretar hele barnet, både kognitivt, sosialt, psykisk og fysisk.

Pris: 2910,-
Pris for mat: 400,-


Fokusområder

Læringsverkstedet Borgen er en idrettsbarnehage med fokus på fysisk aktivitet og sunt kosthold. Vi ønsker å se aktive barn i en sunn kropp. Hos oss skal barna få utfolde seg...

Læringsverkstedet Borgen er en idrettsbarnehage med fokus på fysisk aktivitet og sunt kosthold. Vi ønsker å se aktive barn i en sunn kropp. Hos oss skal barna få utfolde seg gjennom lek, idrett, bevegelse og utvikle en positiv selvoppfattelse og kroppsbeherskelse. Gjennom lekede læring, samspill og mestring ønsker vi å sette gode spor, og at barna skal vite at de er verdifulle. Løftet vi gir til barna er: "Vi har hjerte for deg så du kan bli den beste utgaven av deg selv".

Aktive barn har behov for nok og riktig næring. Vi ønsker å legge til rette for at måltidene blir en arena for gode smaksopplevelser og hyggelige samtaler. Vi er en fullkost barnehage og tilbyr 3 måltider om dagen; frokost, lunsj og ettermiddagsmat. Vi finner individuelle løsninger dersom noen har utfordringer knyttet til kost.

Vi har faste temadager innen: språk - matematikk & motorikk - kreativitet - natur & miljø - sosial kompetanse (Hjerteprogrammet). Lek og læring foregår hovedsaklig i smågrupper ute eller inne.

Avdelinger/baser

Blå

15 verdifulle barn

Grønn

24 verdifulle barn

3 - 6 år

Orange

24 verdifulle barn

3 - 6 år

Gul

15 verdifulle barn

Dokumenter

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

  • Barns egenverd
  • Aktive voksne
  • Aktiv begrepslæring
  • Repetisjonsprinsippet
  • Spiralprinsippet
  • Interaktive samlinger/grupper
  • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk

Kontakt

Læringsverkstedet Borgen Idrettsbarnehage
Dugnadsvegen 9, Kløfta

borgen@laringsverkstedet.no

37 07 15 53

Følg oss på Facebook