Bøle Solkollen

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:30 — 17:00

 • 36 verdifulle barn

 • Pris

  2990,-

  Pris for mat

  375,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Solkollen Bøle barnehage åpnet i 1993. Barnehagen var i mange år eid av Bøle Misjonskirke, men i 01.12.17 overtok Læringsverkstedet AS som eier. Barnehagen er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon og drives i samsvar med barnehagelovens §1a. Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering. Vår barnehage skal være en del av "den gode barndommen" med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap.

Fokusområde for Bøle Solkollen

Fokusområder Solkollen Bøle er en del av Læringsverkstedets konsept barnehager som jobber i henhold til barnehagelovens §1a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på...

Fokusområder
Solkollen Bøle er en del av Læringsverkstedets konsept barnehager som jobber i henhold til barnehagelovens §1a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på verdiene vi finner i den kristne tro og tradisjon. Vi har barnehager fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør og har en klar ambisjon om å være faglig best.
Felles visjon for konseptbarnehagene er:
Med hjerte for alle;
- for barna, familien, ansatte og nærmiljø.
Mål for barnehagen:
Vår barnehage skal være en del av "den gode barndommen" med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap.
Delmål:
1. Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon
2. Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet med barna
3. Vi er et godt tilbud til hele familien
4. Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø
5. Vi engasjerer oss i nærmiljøet

Avdelinger

Regnbuen

11 verdifulle barn

1 - 3 år

Noahs Ark

25 verdifulle barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Bøle Solkollen

Dokumenter fra Læringsverkstedet