Velkommen til Blåbærstien As barnehage

I Blåbærstien barnehage skal barn og voksne få være seg selv og samtidig oppleve trygghet og frihet i samvær med andre. Barnehagen ønsker å skape et barnehagetilbud hvor de ansatte tar ansvar for at de mellommenneskelige relasjoner er preget av en anerkjennende måte å lytte og se på; et barnehagetilbud hvor grunnsteinen er likeverd, anerkjennelse og omsorg.

Barna skal møtes som likeverdige mennesker av anerkjennende voksne, som har ønske om og vilje til fagpersonlig utvikling.

Blåbærstien barnehage har tre avdelinger fordelt på to hus. Avdeling Rubinen ligger i Blåbærstien 8 og avdeling Stjernen og avdeling Perlen ligger i Munkefaret 12.

Vi har god plass med mange rom som inviterer til ulike aktiviteter. Hvert hus har også et uteområde som innbyr til fri og utforskende lek.

Barnehagen ligger i og tett opp til Blåbærstien med et rikt utvalg av lekeplasser, og med skogen like bak.

Hver dag jobber vi for at måltidet skal bli en arena for gode opplevelser, samtale, refleksjon, læring og felleskap. Vi server varmmat 4-5 dager i uken.

Mandag — Fredag 07:30 — 17:00

Munkefaret 12,1456 Nesoddtangen
Vis i kart

94797991
Blabarstien@laringsverkstedet.no

42 barn
3 avdelinger
12 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Birgitte Bjønness Johansson

Fokusområde for Blåbærstien As barnehage

I Blåbærstien barnehage skal barn oppleve at de blir ivaretatt på en omsorgsfull og varm måte. De skal møtes av lyttende og engasjerte voksne som viser nærhet og innlevelse. Omsorg har en egenverdi og er nært knyttet til trygghet, oppdragelse og helse og preger hele barnehagedagen i Blåbærstien.

Vårt fremste mål er at Blåbærstien barnehage skal være et sted hvor barna kan trives og utvikle seg, hvor de får god voksenkontakt gjennom nære følelsesmessige relasjoner, med lekemuligheter og lekekamerater, hvor de får mulighet til å utvikle og utfolde sine evner - et sted hvor de kan utvikle seg til selvstendige, handlende og følende mennesker med et realistisk og ansvarsfullt forhold til seg selv og omverdenen.

I Blåbærstien barnehage skal barn oppleve at de blir ivaretatt på en omsorgsfull og varm måte. De skal møtes av lyttende og engasjerte voksne som viser nærhet og innlevelse. Omsorg har en egenverdi og er nært knyttet til trygghet, oppdragelse og helse og preger hele barnehagedagen i Blåbærstien.

Vårt fremste mål er at Blåbærstien barnehage skal være et sted hvor barna kan trives og utvikle seg, hvor de får god voksenkontakt gjennom nære følelsesmessige relasjoner, med lekemuligheter og lekekamerater, hvor de får mulighet til å utvikle og utfolde sine evner - et sted hvor de kan utvikle seg til selvstendige, handlende og følende mennesker med et realistisk og ansvarsfullt forhold til seg selv og omverdenen.

Avdelinger

Rubinen

18 barn

1 - 6 år

Stjernen

15 barn

2 - 6 år

Perlen

9 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Blåbærstien As barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet