Velkommen til Blåbærstien barnehage

Vi får verdens viktigste verdier til å vokse! Fundamentet i Læringsverkstedet er at alle mennesker er verdifulle; ikke for hva de sier eller gjør, men for den de er. I Blåbærstien barnehage skal barn og voksne få være seg selv og samtidig oppleve trygghet og frihet i samvær med andre. Barnehagen ønsker å skape et barnehagetilbud hvor de ansatte tar ansvar for at de mellommenneskelige relasjoner er preget av en anerkjennende måte å lytte og se på; et barnehagetilbud hvor grunnsteinen er likeverd, anerkjennelse og omsorg.

Hver dag jobber vi for at måltidet skal bli en arena for gode opplevelser, samtale, refleksjon, læring og felleskap. Vi server varmmåltid 4-5 dager i uken. Barna skal få delta i forberedelsene, gjennomføringen og etterarbeidet.

Mandag — Fredag 07:30 — 17:00

Munkefaret 12,1456 Nesoddtangen
Vis i kart

94797991
Blabarstien@laringsverkstedet.no

42 barn
3 avdelinger
12 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 350,-

Fokusområde for Blåbærstien barnehage

Vårt fremste mål er at Blåbærstien barnehage skal være et sted hvor barna kan trives og utvikle seg, hvor de får god voksenkontakt gjennom nære følelsesmessige relasjoner, med lekemuligheter og lekekamerater, hvor de får mulighet til å utvikle og utfolde sine evner - et sted hvor de kan utvikle seg til selvstendige, handlende og følende mennesker med et realistisk og ansvarsfullt forhold til seg selv og omverdenen.

Vårt fremste mål er at Blåbærstien barnehage skal være et sted hvor barna kan trives og utvikle seg, hvor de får god voksenkontakt gjennom nære følelsesmessige relasjoner, med lekemuligheter og lekekamerater, hvor de får mulighet til å utvikle og utfolde sine evner - et sted hvor de kan utvikle seg til selvstendige, handlende og følende mennesker med et realistisk og ansvarsfullt forhold til seg selv og omverdenen.

Avdelinger

Rubinen

18 barn

1 - 6 år

Stjernen

15 barn

2 - 6 år

Perlen

9 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Blåbærstien barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet