Blåtoppen - Kontakt

Avdelinger

Havørnan

Måsan

Kråkan

Kråkebollan

Krabban

Sjøstjernan

Medarbeidere

Aina Steen Fiskvik

Styrer

Anne-Line Johansen

Pedagogisk leder

Camilla Ellingsen

Pedagogisk leder

John-Einar Angvik

Pedagogisk leder

Elisabeth Hepsø

Pedagogisk leder

Camilla Morch

Pedagogisk leder

Aase Jonassen

Assistent

Ann-Karin Ovesen

Fagarbeider

Evita Petersone

Assistent

Gunn-Kari Kjelstadli

Fagarbeider

Kristine Myrset

Assistent

Kristine Vullum

Fagarbeider

Reocelesti Otterholm

Fagarbeider

Tore Johansen

Fagarbeider

Linda Sivertsen

Pedagogisk leder

Kristina Lund

Barnehagelærer