Velkommen til Blåtoppen barnehage

Læringsverkstedet Blåtoppen barnehage ligger på Kirkelandet i Kristiansund. Barnehagen er en sentrumsnær barnehage som har en flott beliggenhet med storslått utsikt mot havet. Vi gangavstand til byens flotteste turområder i Kringsjå, Vanndamman og Varden som benyttes flere ganger i uka.

Vi har stort fokus på lokal kultur og vi vil at barna skal være en aktiv del av nærmiljøet de vokser opp i. Derfor benytter vi naturen og nærmiljøet rundt oss aktivt til turer og til inspirasjon i lek og læring. Sentrum gir oss tilgang til opplevelser knyttet til bibliotek, havna og kulturtilbud som vi er flinke til å benytte oss av. Vi har også minibuss som benyttes av 4 og 5 åringene og gir en unik mulighet til å utforske lokalmiljøets turområder.

Vi er en fullkostbarnehage. Det betyr at all mat lages og serveres i barnehagen og ingen trenger matpakker. Gjennom vår satsning på Et Godt Måltid har vi stort fokus på sunn og god mat. Vi er opptatte av måltidet som en sosial arena. Barnehagen serverer frokost, lunsj og fruktmåltid i løpet av dagen. En dag i uka serveres varmmat, fortrinnsvis ulike fiskeretter. Grønnsaker eller frukt serveres til alle måltid.

Leken er sentral i vår hverdag. Vi jobber med å skape gode rammer for lek og aktive voksne som er tilstede i leken. Hos oss møter du varme og rause voksne som er opptatte av lekende læring, samspill og mestring i et trygt miljø 💚

Ta kontakt med styrer Aina Steen Fiskvik, mobil 90018405, om dere ønsker mer informasjon.

Mandag — Fredag 06:45 — 16:30

Politimester Bendixens gate 51,6508 Kristiansund N
Vis i kart

90018405
blatoppen@laringsverkstedet.no

65 barn
6 avdelinger
21 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Styrer
Aina Steen Fiskvik

Aina Steen Fiskvik

Hei! Jeg heter Aina Steen Fiskvik og er styrer ved Blåtoppen barnehage. Jeg er utdannet barnehagelærer og har gjennomført styrerutdanning. Som styrer i barnehagen er jeg opptatt av at vi skal være i kontinuerlig utvikling for å kunne tilby det beste tilbudet til barna og foreldrene. Vi har stort fokus på raushet, aktive og varme voksne. Dette er grunnelementer i det vi kaller hjertekultur. Ansattgruppa består av både menn og kvinner med variert alder og erfaring, men felles for alle sammen er at vi er stolte av å ha verdens viktigste jobb! Velkommen til Blåtoppen barnehage!

+4790018405
blatoppen@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Blåtoppen barnehage

"Jeg leker og lærer med hele meg"

~ Leke Liv ~

Lek og bevegelse henger tett sammen og handler om livsglede og gode mestringsopplevelser. Leken gjør læring morsomt og naturlig. Barn trenger å bruke hele kroppen sin, oppleve trygghet og få erfaring i å mestre. Barn uttrykker seg gjennom lek. Leken er barns grunnleggende læringsform og har en fremtrendende plass i barnehagen.

"Jeg leker og lærer med hele meg"

~ Leke Liv ~

Lek og bevegelse henger tett sammen og handler om livsglede og gode mestringsopplevelser. Leken gjør læring morsomt og naturlig. Barn trenger å bruke hele kroppen sin, oppleve trygghet og få erfaring i å mestre. Barn uttrykker seg gjennom lek. Leken er barns grunnleggende læringsform og har en fremtrendende plass i barnehagen.

Avdelinger

Havørnan

13 barn

5 - 6 år

Krabban

13 barn

1 - 2 år

Kråkan

11 barn

3 - 3 år

Kråkebollan

7 barn

2 - 3 år

Måsan

12 barn

4 - 4 år

Sjøstjernan

9 barn

1 - 1 år

Dokumenter fra Blåtoppen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet