Bjerke Panorama

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 62 barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  200,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Barnehagen har lyse luftige lokaler og er utstyrt med verkstedrom til hvert fagområde. Vi har hjerterom, kreativt rom, språkrom, matterom og motorikk rom. I tillegg har hver base sin egen avdeling. Barnehagen ligger sentralt til på Bjerke med gode bussforbindelser. Vi er nærmeste nabo til Bjerke travbane og Bjerke bibliotek som vi benytter oss mye av. Vi har vært så heldige å få en egen parsell i Brobekk skolehage som ligger i gåavstand fra barnehagen. Dette er en flott hage med epletrær, ripsbusker, solbærbusker, rabarbra, urtehage, parseller og mye mer. Vi er i gang med å bruke denne flotte hagen sammen med barna. Vi har også gåavstand til Årvoll gård, lekeplasser og nærhet til marka.

Fokusområde for Bjerke Panorama

I Bjerke panorama er vi opptatt av relasjonskompetanse. Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en...

I Bjerke panorama er vi opptatt av relasjonskompetanse. Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø. Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns trygghet og utvikling. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring. Vi skal fortsette å jobbe med voksenrollen og hvor viktig det er å være tilstede i barns lek. Vi skal opprettholde det systematiske arbeidet med praksisfortellinger fra hverdagen i barnehagen. Ved å jobbe på denne måten får vi mulighet til å reflektere over egen praksis, bli mer bevisst egen adferd og bli enda bedre i relasjoner med andre mennesker. "God kvalitet innebærer varme, støttende og omsorgsfulle voksne som er oppmerksomme på barnas behov, som gir respons på deres verbale og nonverbale signaler, og som stimulerer barnas nysgjerrighet og ønske om å lære om verden" (Belsky, 2006). Vi har snakket spesielt om det å møte barns følelser, og ikke avfeie de. For eksempel hvis et barn bli lei seg for at foreldrene skal gå, skal vi støtte barnet barnet i følelsen og fortelle at vi forstår at de er lei seg, og at det er greit å gråte. Eller hvis et barn blir sint, skal vi fortsette å møte følelsen og sette ord på følelsen og det som skjer, samtidig som vi veileder barnet til å finne andre løsninger enn for eksempel å slå når det blir sint. Det handler om å gi barna flere "verktøy" som kan hjelpe de å regulere egne følelser.

Avdelinger

Blå

13 barn

1 - 2 år

Grønn

18 barn

3 - 5 år

Gul

12 barn

1 - 2 år

Orange

19 barn

2 - 5 år

Dokumenter fra Bjerke Panorama

Dokumenter fra Læringsverkstedet