Bispegra

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 61 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  240,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Velkommen til Læringsverkstedet barnehage Bispegra. Barnehagen har fire avdelinger med til sammen 61 barn, to avdelinger med barn fra 1-3 år og to avdelinger med barn fra 3-6 år. Personalet arbeider for å stadig være i utvikling for å bidra til et best mulig læringsmiljø for barna og hverandre. Vi har fine tur muligheter på sommeren og vinteren. Bertes, Ekornskogen og Fylkesmuseet benytter vi hele året. På Gimle gård er det spennende utstillinger og fint å leke.

Nyttige lenker:

Kommunens hjemmeside https://www.kristiansand.kommune.no/tema/korona/

Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/

https://mentalhelse.no/fa-hjelp/foreldresupport

Miljørettet helsevern https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/helse-velferd-og-omsorg/helse/miljorettet-helsevern/miljo-og-helse-i-skoler-og-barnehager2/

Bufdir har laget en alderstilpasset nettside - “Hvordan får vi best mulige dager mens barnehager og skoler er stengt? Det gir både utfordringer og muligheter når familier skal være sammen hele tiden”

https://bufdir.no/Foreldrehverdag/trygge_rad_til_foreldre_i_korona_hverdagen/

Fokusområde for Bispegra

Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er morsomt. Leken tildeles mest tid og mest plass i...

Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er morsomt. Leken tildeles mest tid og mest plass i barnehagen. Vi har gode lekesoner og legger rette for at fantasien kan blomstre. Vi skal dette året fortsette å jobbe med Flik (Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand). Barnehage skal bygge sin virksomhet på forskningsbasert kunnskap for å lykkes med å legge til rette for et bedre og mer inkluderende læringsmiljø. . Personalet bruker en pedagogisk analyse (metode) som er et godt innarbeidet verktøy i barnehagen. Vi skal utvikle kunnskap og god praksis blant de som jobber i barnehagen. Vi skifter fokus slik at vi ikke tenker at det er barnet som har en utfordring, men miljøet og voksenpersoner rundt barnet. Det pedagogiske ukeprogrammet bygger på faste temadager innen:Språk – matte – kreativitet – natur – sosial kompetanse.

Avdelinger

Blå

12 barn

Grønn

20 barn

2 - 5 år

Gul

10 barn

Orange

19 barn

2 - 5 år

Dokumenter fra Bispegra

Dokumenter fra Læringsverkstedet