Velkommen til Bispegra barnehage

Velkommen til Læringsverkstedet barnehage Bispegra. Barnehagen har fire avdelinger med til sammen 61 barn, to avdelinger med barn fra 1-3 år og to avdelinger med barn fra 3-6 år. Vi har fine tur muligheter på sommeren og vinteren. Bertes, Ekornskogen og Fylkesmuseet benytter vi hele året. På Gimle gård er det spennende utstillinger og fint å leke. Personalet arbeider for å stadig være i utvikling for å bidra til et best mulig læringsmiljø for barna og hverandre. Læringsverkstedet sin visjon er "Vi får verdens viktigste verdier til å vokse". Hvert barn skal føle seg verdifullt og sett. Vi har fokus på barnas trygghet og utvikling samt at barna skal ha en variert hverdag hvor leken skal ha en stor plass. Gjennom leken utvikler barn sosiale ferdigheter, empati og selvfølelse.

Vi ønsker velkommen til besøksdag: Fredag 10.02.23, kl. 12.00-13.00. Har dere lyst og anledning til å komme? Kontakt styrer på mail eller telefon.

Her finner du ulike tiltak/tilbud som tilbys i Kristiansand. Hensikten er å gi publikum og ansatte god oversikt og informasjon om ulike tiltak/tilbud som tilbys i kommunen:

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/barnehage-og-skole/bti/tiltaksoversikt/

Andre nyttige lenker:

Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/

Miljørettet helsevern https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/helse-velferd-og-omsorg/helse/miljorettet-helsevern/miljo-og-helse-i-skoler-og-barnehager2/

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Bispegra 28,4632 Kristiansand
Vis i kart

37071569
bispegra@laringsverkstedet.no

61 barn
4 avdelinger
14 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 270,-

Fokusområde for Bispegra barnehage

Vi skal få verdens viktigste verdier til å vokse ved ha hovedfokus på relasjonskompetanse hvor hjertekultur, lek og barns medvirkning vil stå sentralt. Målet er å skape et inkluderende leke...

Vi skal få verdens viktigste verdier til å vokse ved ha hovedfokus på relasjonskompetanse hvor hjertekultur, lek og barns medvirkning vil stå sentralt. Målet er å skape et inkluderende leke - og læringsmiljø for barna. Vi vil jobbe med Hjerteprogrammet og Læringsverkstedets verdier hvor løftet vårt til barna er:

«Jeg har et hjerte for deg, så du kan bli den beste utgaven av deg selv»

Vi skal ha stort fokus på leken, målet er å skape rom for ulike typer lek i hverdagen. Gjennom leken utvikler barn sosiale ferdigheter, empati og selvfølelse. Den frie leken skal være den dominerende pedagogiske aktiviteten i barnehagen. Vi skal ha gode lekesoner og legge til rette for at fantasien kan blomstre samt ha aktive voksne som ønsker å leke med barn. Vi legger stor vekt på barns medvirking. Lek og aktiviteter skal være preget av hva barna er opptatt av. I vår barnehage oppmuntrer vi barna til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagen.

Vi fortsetter å jobbe med Flik (Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand) hvor vi legger til rette for et mer inkluderende læringsmiljø. Personalet bruker en pedagogisk analyse (metode) som er et godt innarbeidet verktøy i barnehagen. Vi skifter fokus slik at vi ikke tenker at det er barnet som har en utfordring, men miljøet og voksenpersoner rundt barnet.

Tema vi har fokus på: Språk – matte – kreativitet – natur – sosial kompetanse.

Avdelinger

Blå

12 barn

Grønn

20 barn

3 - 6 år

Gul

10 barn

Orange

19 barn

3 - 5 år

Dokumenter fra Bispegra barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet