Velkommen til Bispegra barnehage

Velkommen til Læringsverkstedet barnehage Bispegra. Barnehagen har fire avdelinger med til sammen 61 barn, to avdelinger med barn fra 1-3 år og to avdelinger med barn fra 3-6 år. Vi har fine tur muligheter på sommeren og vinteren. Bertes, Ekornskogen og Fylkesmuseet benytter vi hele året. På Gimle gård er det spennende utstillinger og fint å leke. Personalet arbeider for å stadig være i utvikling for å bidra til et best mulig læringsmiljø for barna og hverandre. Læringsverkstedet sin visjon er "Vi får verdens viktigste verdier til å vokse". Hvert barn skal føle seg verdifullt og sett. Vi har fokus på barnas trygghet og utvikling samt at barna skal ha en variert hverdag hvor leken skal ha en stor plass. Gjennom leken utvikler barn sosiale ferdigheter, empati og selvfølelse.

Åpningstider fra 01.08.2022: kl. 07.00-16.30
Kostpenger fra 01.08.22: 270,- pr. måned

Nyttige lenker:

Kommunens hjemmeside https://www.kristiansand.kommune.no/tema/korona/

Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/

Miljørettet helsevern https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/helse-velferd-og-omsorg/helse/miljorettet-helsevern/miljo-og-helse-i-skoler-og-barnehager2/

https://bufdir.no/Foreldrehverdag/trygge_rad_til_foreldre_i_korona_hverdagen/

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Bispegra 28,4632 Kristiansand
Vis i kart

37071569
bispegra@laringsverkstedet.no

61 barn
4 avdelinger
14 ansatte

Pris: 3315,-
Pris for mat: 240,-

Fokusområde for Bispegra barnehage

Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er morsomt. Frileken tildeles mest tid og mest plass i...

Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er morsomt. Frileken tildeles mest tid og mest plass i barnehagen. Vi har gode lekesoner og legger rette for at fantasien kan blomstre. Vi skal få verdens viktigste verdier til å vokse ved ha hovedfokus på relasjonskompetanse hvor hjertekultur, lek og vennskap vil stå sentralt. Målet er å skape et inkluderende leke - og læringsmiljø for barna. Kari Pape er ansatt i Læringsverkstedet som fagutvikler, hennes hovedfokus er relasjon mellom mennesker; mellom voksne, mellom voksne og barn og mellom barn. Vi vil bruke hennes teori og kunnskap i arbeidet med hjertekulturen. Vi vil jobbe med Hjerteprogrammet og Læringsverkstedets verdier hvor løftet vårt til barna er:

«Jeg har et hjerte for deg, så du kan bli den beste utgaven av deg selv»

Vi fortsetter å jobbe med Flik (Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand) hvor vi legger til rette for et mer inkluderende læringsmiljø. Personalet bruker en pedagogisk analyse (metode) som er et godt innarbeidet verktøy i barnehagen. Vi skifter fokus slik at vi ikke tenker at det er barnet som har en utfordring, men miljøet og voksenpersoner rundt barnet.

Tema vi har fokus på: Språk – matte – kreativitet – natur – sosial kompetanse.

Avdelinger

Blå

12 barn

1 - 3 år

Grønn

20 barn

3 - 6 år

Gul

10 barn

1 - 3 år

Orange

19 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Bispegra barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet