Billingstad

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 76 barn

 • Pris

  2910,-

  Pris for mat

  300,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet Billingstad barnehage startet opp i november 2016. Barnehagen ligger fint til i Bekkeveien 1 på Billingstad. Det er kort vei til Billingstad stasjon ( tog) max 3 min, og det er ca 10 -15 minutter til Billingstadsletta med gode bussforbindelser. Barnehagen har parkeringsplasser i Åsløkkveien og i Bekkeveien, men vi oppfordrer alle foreldre til å gå eller sykle til barnehagen. Barnehagen er bygd i terrenget og er bygd som et terrassehus i 4 etasjer. Barnehagen har 4 avdelinger. To storbarns avdelinger med plass til 24 barn på hver i alderen 3 - 6 år. Storbarns avdelingene holder til i 4. etasje. I 3. etasje har vi 2 småbarns avdelinger med plass til 14 barn på hver i alderen 1 -3 år. I 2. etasje har vi et flott og stort motorikk-rom med klatrevegg og madrasser. Her er det god plass for lek og bevegelse. Her er arbeidsrom for personalet, møterom, personalrom og styrers kontor. Hovedinngang er i 1. etasje. Bygget har to heiser slik at det er lett for bevegelseshemmede og folk med barnevogn å ta seg til riktig etasje. Barnehagen har verkstedsrom tilpasset Læringsverkstedets pedagogikk, vi har kreativt verksted, hjerterom, språkrom, og matterom. Materiellet og leker på hvert verkstedsrom er valgt ut fra fagområdet. Hver avdeling har tilgang til et verkstedrom hver dag og dette gir muligheter for å dele barna inn i grupper. Barnehagen har to velutstyrte kjøkken for at barn og voksne sammen skal tilberede måltidene som barna spiser i barnehagen. Det blir servert 1 varmt måltid hver dag. Uteområdet vårt er inndelt i forskjellige seksjoner med gjerde. Vi har vår egen 100 meter skog, som er et "skogsområde" med trær og naturtomt for lek. Dette området er flott for ulik rollelek. Vi har området utenfor 3. etasje med sandkasse, sykler og lekedumpe. Hoved utelekeområdet ligger opp mot Åsløkkveien og inneholder flere ulike lekeapparater, lekehus, store trær som gir skygge, sandkasse, redehuske og asfalterte veier til å sykle på. Vi har ball-binge med plass til ulike ball-leker. Barnehagen bruker områder i nærmiljøet som tursteder. Hver avdeling har 1 fast turdag i uken.

Fokusområde for Billingstad

Lek og gode vennskapsrelasjoner Det er viktig å legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet. Barna skal oppleve trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Vennskap bidrar til...

Lek og gode vennskapsrelasjoner
Det er viktig å legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet. Barna skal oppleve trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap og bidrar til en positiv selvfølelse. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Leken er viktig og har sin egenvedi og det er viktig at alle barn får oppleve vennskap og føle seg verdifull. Lek er barnas uttrykk og gjennom den speiler de omverden. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne.
Personalet vil: hjelpe barna til å etablere og bevare gryende vennskap, være aktive voksne som ser og forholder seg til alle barn, være med i leken og sette igang lek, legge tilrette for lek, skape et trygt og inkluderende miljø.
Hovedmål: alle barn skal oppleve at de har en venn.
Et godt måltid
Gjennom "Et godt måltid" har vi fokus på et sunt og variert kosthold, norsk kulturtradisjon og en hyggelig atmosfære. Måltidet er en arena for fellesskap og samspill, mestring, og gode opplevelser og samtaler.
De eldste barna vil være med på å forberede dagens lunsj. De vil være med å skrelle grønnsaker, måle og veie opp ingredienser, hjelpe å dekke trallen mm. Barna lærer også hygiene før, under og etter mat-tilberedning. For 1 -3 åringene vil det bli lagt vekt på å besøke kjøkkenet når en voksen lager mat. På den måten kan barna bli kjent med ulike matvarer, telle antall tallerkener eller hjelpe til å helle melk i kjelen. også her er det viktig å lære om hygiene rundt måltidet.
Kommunens satsingsområde
Realfag og digitalisering
I barnehagen jobber vi med områder som omfatter dette satsingsområdet gjennom fagområdene matte/ motorikk og Natur/ utedag og ved å ha månedens eksperiment. Fagområdet matte og motorikk omfatter lekende læring og undersøkende arbeid med sammenligninger, plassering, orientering, former, mønster, tall mm.

Avdelinger

Grønn

24 barn

3 - 5 år

Orange

24 barn

3 - 6 år

Blå

14 barn

1 - 3 år

Gul

14 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Billingstad

Dokumenter fra Læringsverkstedet