Velkommen til Billingstad barnehage

Velkommen til den flotte barnehagen vår!!

Læringsverkstedet Billingstad barnehage startet opp i november 2016. Barnehagen ligger fint til i Bekkeveien 1 på Billingstad. Det er kort vei til Billingstad stasjon ( tog) max 3 min, og det er ca 10 -15 minutter til Billingstadsletta med gode bussforbindelser. Barnehagen har parkeringsplasser i Åsløkkveien og i Bekkeveien, men vi oppfordrer alle foreldre til å gå eller sykle til barnehagen. Barnehagen er bygd i terrenget og er bygd som et terrassehus i 4 etasjer.

Barnehagen har 4 avdelinger. To storbarns avdelinger med plass til 4 voksne og 24 barn på hver i alderen 3 - 6 år og. Storbarns avdelingene holder til i 4. etasje. I 3. etasje har vi 2 småbarns avdelinger med plass til 5 voksne og 15 barn på hver i alderen 1 -3 år. I 2. etasje har vi et flott og stort motorikk-rom med klatrevegg og madrasser. Her er det god plass for lek og bevegelse. Her er arbeidsrom for personalet, møterom, personalrom og styrers kontor. Hovedinngang er i 1. etasje. Bygget har to heiser slik at det er lett for bevegelseshemmede og folk med barnevogn å ta seg til riktig etasje. Barnehagen har verkstedsrom tilpasset Læringsverkstedets pedagogikk, vi har kreativt verksted, hjerterom, språkrom, og matterom. Materiellet og leker på hvert verkstedsrom er valgt ut fra fagområdet. Hver avdeling har tilgang til et verkstedrom hver dag og dette gir muligheter for å dele barna inn i grupper.

Barnehagen har to velutstyrte kjøkken, i det største hovedkjøkkenet har vi fra vinteren 2021 ansatt en kjøkkenmedarbeider med ansvar for varm lunsj kl 11 hver dag og et lett andremåltid kl 14 til hele barnegruppa. Man kan også søke moderasjon i kostpenger dersom man har redusert oppholdsbetaling.

Uteområdet vårt er inndelt i forskjellige seksjoner med gjerde. Vi har vår egen 100 meter skog, som er et "skogsområde" med trær og naturtomt for lek. Dette området er flott for ulik rollelek. Vi har området utenfor 3. etasje med sandkasse, sykler og lekedumpe. Hoved utelekeområdet ligger opp mot Åsløkkveien og inneholder flere ulike lekeapparater, lekehus, store trær som gir skygge, sandkasse, redehuske og asfalterte veier til å sykle på. Vi har ball-binge med plass til ulike ball-leker. Vi har også inngjerdet kjøkkenhageområder. Barnehagen bruker områder i nærmiljøet som tursteder. Hver avdeling har 1 fast turdag i uken.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Bekkeveien 1,1396 Billingstad
Vis i kart

37071528
billingstad@laringsverkstedet.no

78 barn
4 avdelinger
0 ansatte

Pris: 3315,-
Pris for mat: 600,-

Fokusområde for Billingstad barnehage

Relasjonskompetanse. Det er viktig å legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet. Barna skal oppleve trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Vennskap bidrar til en følelse av...

Relasjonskompetanse. Det er viktig å legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet. Barna skal oppleve trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap og bidrar til en positiv selvfølelse. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Leken er viktig og har sin egenvedi og det er viktig at alle barn får oppleve vennskap og føle seg verdifull. Lek er barnas uttrykk og gjennom den speiler de omverden. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Personalet vil: hjelpe barna til å etablere og bevare gryende vennskap, være aktive voksne som ser og forholder seg til alle barn, være med i leken og sette igang lek, legge tilrette for lek, skape et trygt og inkluderende miljø. Barnehagens leke- og læringsmiljø. Som ny barnehage har vi hatt muligheten til å forme barnehagen helt fra "bunnen av". Det er viktig for oss at barna møter et tilpasset leke og læringsmiljø som inspirerer til kreativitet og god sosial samhandling, og som også er ergoniomisk godt utformet. Barnas medvirkning er i fokus når vi planlegger rommene og vi er stadig i endring for å imøtekomme barnas samspill med rommet og omgivelsene ute. Miljøet rundt oss spiller også en avgjørende rolle når det gjelder å gi barna best mulig oppvekstsvilkår. Vi ønsker derfor å være en miljøsmart barnehage og ha et fokus på at naturen og miljøet barna omgir seg med skal bevares Et godt måltid Gjennom matprogrammet i Læringsverkstedet "Et godt måltid" har vi fokus på et sunt og variert kosthold, norsk kulturtradisjon og en hyggelig atmosfære. Måltidet er en arena for fellesskap og samspill, mestring, og gode opplevelser og samtaler.

Avdelinger

Grønn

24 barn

3 - 6 år

Orange

24 barn

3 - 5 år

Blå

15 barn

1 - 2 år

Gul

15 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Billingstad barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet