Læringsverkstedet Bestum

Velkommen til Bestum barnehage

Barnehagen holder til i en koselig villa i et veletablert område på Bestum. Det er mange varierte turmuligheter i nærmiljøet og vi har kollektivtransport i kort avstand fra barnehagen. Vi er opptatt av nærhet og trygghet i relasjonen til enkeltbarnet og gruppen som helhet.

Mandag — Fredag 07:30 — 17:00

Fagertunveien 8F,0281 Oslo
Vis i kart

951 28 082
bestum@laringsverkstedet.no

27 barn
2 avdelinger
6 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 600,-

Styrer
Marika Leas- Pagil

Styrer Marika har 18 års erfaring fra barnehage. Hun ble ferdig barnehagelærer i 2012 og har jobbet både som pedagogisk leder, fagleder og som styrer fra 2019. I tillegg til barnehagelærerutdanning har hun tatt videreutdanning i Nasjonal lederutdanning for styrere og en bachelor i økonomi og administrasjon. Tel: 95128082 e-post: bestum@laringsverkstedet.no

+4795128082
bestum@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Bestum barnehage

Sosial kompetanse er det viktigste barn lærer seg og det er spesielt viktig å lære hvordan man får en venn og hvordan man opprettholder vennskap. For å klare dette må barn lære om seg selv, om andre og om seg selv som del av en gruppe. Hjertekultur går som en rød tråd gjennom hele barnehageåret. Alle barn skal få en trygg og god start i tråd med vår hjertekultur. Vi ta utgangspunkt i barnas fortutsetninger, ønsker og behov, slik at vokseninitierte aktiviteter alltid oppleves som en meningsfull del av barnas hverdag. Alle barn skal bli sett med det gode blikket. Vi møter alle barn som likeverdige individer, med anerkjennelse og respekt.

Sosial kompetanse er det viktigste barn lærer seg og det er spesielt viktig å lære hvordan man får en venn og hvordan man opprettholder vennskap. For å klare dette må barn lære om seg selv, om andre og om seg selv som del av en gruppe. Hjertekultur går som en rød tråd gjennom hele barnehageåret. Alle barn skal få en trygg og god start i tråd med vår hjertekultur. Vi ta utgangspunkt i barnas fortutsetninger, ønsker og behov, slik at vokseninitierte aktiviteter alltid oppleves som en meningsfull del av barnas hverdag. Alle barn skal bli sett med det gode blikket. Vi møter alle barn som likeverdige individer, med anerkjennelse og respekt.

Avdelinger

Kengurubarna

9 barn

1 - 2 år

Hundremeterskogen

18 barn

3 - 5 år

Dokumenter fra Bestum barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet