Kontakt Åsane Gårds og friluftsbarnehage

Anette Ask

Styrer

Avdelinger

Lønn

Bjørk

Furu

Lerk

Låven

Vognhuset

Medarbeidere

Sandra Teigland Farestvedt

Pedagogisk leder

Drude Blindheim Utne

Pedagogisk leder

Birgitte Engeseth

Pedagogisk leder

Birte Rikstad

Pedagogisk leder

Ina Solberg Moe

Pedagogisk leder

Marianne Sundsbak

Epost: marianne.sundsbak@laringsverkstedet.no

Pedagogisk leder

Barnehagelærer

Victoria Petterson

Barnehagelærer

Johanne Lynngård

Barnehagelærer

Cecilie Vognstølen

Barnehagelærer

Erlend Karlsen

Fagarbeider

Barne og ungdomsarbeider

Eirin Utskot Dahle

Fagarbeider

Henriette Waldersnes Hauge

Fagarbeider

Elizabeth Rundhovde

Assistent

Joakim Eikemo Sunde

Assistent

Daniel Hagen

Assistent

AMO

Alice Klokkeide

Assistent

Venke Ophuus

Assistent

Turid Sylta

Assistent

Henrik Brunvoll

Assistent

Kristine Kristiansen

Assistent

Camilla Flygel

Assistent

Kristine Aarseth

Assistent

Therese Mathiassen

Assistent

Sine Helle

Vikar