Velkommen til Åmot barnehage

Læringsverkstedet Åmot barnehage åpnet 1 august 2016, og holdt til i midlertidige lokaler. Vi fikk helt nytt barnehagebygg i oktober 2017. Barnehagen har plasser for barn i alderen 0-6 år, fordelt på 4 avdelinger. Antall barn, alder og fordeling kan variere noe fra år til år.

Vi har fem temadager hver uke: Språk, Matte, Kreativitet, Hjerte og Natur. Alle temadagene har tilpassede verkstedrom med ulike leker og utstyr. Vi har også egen gymsal for fysisk aktivitet, med motoriske leker.
Barnehagen ligger i nærhet til fantastisk natur og kultur. Vi har et eget referanseområde i kort avstand fra barnehagen. Her har vi gapahuk, hinderløype og bålplass. Dette området bruker vi aktivt på turdagene våre. Vi har Blaafarveværket i nabolaget som vi ofte benytter oss av på våren og høsten. Videre har vi Kongsfoss kunstnersenter, Haugfoss, Koboltgruvene og Simoa i nærmiljøet vårt.

I vår barnehage får barna et godt grunnlag for livslang læring - i kunnskap, vennskap, trygghet og glede.

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Strandgata 37,3340 Åmot
Vis i kart

37071591
amot@laringsverkstedet.no

69 barn
4 avdelinger
18 ansatte

Pris: 3050,-
Pris for mat: 400,-

Fokusområde for Åmot barnehage

Vi har fokus på språk da vi har mange forskjellige nasjonaliteter i barnehagen vår. Vi jobber med aktiv begrepslæring og har ukentlige språkgrupper.

Vi har fokus på språk da vi har mange forskjellige nasjonaliteter i barnehagen vår. Vi jobber med aktiv begrepslæring og har ukentlige språkgrupper.

Avdelinger

Grønn

20 barn

3 - 6 år

Gul

13 barn

Blå

12 barn

Orange

24 barn

2 - 4 år

Dokumenter fra Åmot barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet