Åmot

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:45 — 17:00

 • 71 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  300,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet Åmot barnehage består av 4 avdelinger. Barnehagen har fem faste temadager i uken: Språk-Matte-Kreativitet-Hjerteprogrammet og Natur. Våre temadager har tilpassede verksted rom med ulike leker og utstyr. Like i nærheten, har vi et fint referanseområde med gapahuk, hinderløype og bålplass. Dette benytter vi oss av på turdager, samt at vi er flinke til å gå turer i nærmiljøet vårt. I nær beliggenhet har vi Blåfargeverket, Kongsfoss kunstnersenter, Haugfoss, Koboltgruvene og Simoa. Ønsker dere å se på barnehagen vår, ta gjerne kontakt med styrer: Karianne Herrmannsfeldt, Tlf 45419171 eller på mail: amot@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Åmot

Barnehagen arbeider med «Kompetanse for Livsmestring» Vi vil dette barnehageåret ha fokus på Vennskap og fellesskap. Vennskap er en viktig dimensjon i kvaliteten til menneskers liv, og er grunnlaget for...

Barnehagen arbeider med «Kompetanse for Livsmestring» Vi vil dette barnehageåret ha fokus på Vennskap og fellesskap. Vennskap er en viktig dimensjon i kvaliteten til menneskers liv, og er grunnlaget for barnets trivsel i barnehagen. Vennskap kjennetegnes av humor, forståelse, deling av hemmeligheter, minner, samhold, trygghet, tillit og akseptering av hverandres følelser. For å kunne utvikle vennskapsbånd, må barna vite hva det vil si å ha en venn. Gjennom dette barnehageåret skal vi styrke hvert barn i å danne nye vennskapsbånd, og ta vare på de som allerede finnes gjennom følgende punkter: De voksne møter barna med undring og respekt, Vi øver på å bytte på å bestemme, og komme til enighet, Danner lekegrupper som styrker fellesskapet , Observerer og skjermer leken, Anerkjenne og hjelpe barna til å sette ord på følelser, og snakke om dette , Støtter barnas initiativ til samspill, Hjelpe barna til å sette egne grenser, og respektere andres, Voksne som observerer og hjelper barna i konfliktløsning.

Avdelinger

Grønn

22 barn

3 - 5 år

Gul

15 barn

1 - 3 år

Blå

11 barn

1 - 2 år

Orange

23 barn

3 - 5 år

Dokumenter fra Åmot

Dokumenter fra Læringsverkstedet