Læringsverkstedet Åmot

Velkommen til Åmot barnehage

Læringsverkstedet Åmot barnehage åpnet 1 august 2016, og holdt til i midlertidige lokaler. Vi fikk helt nytt barnehagebygg i oktober 2017. Barnehagen har plasser for barn i alderen 0-6 år, fordelt på 4 avdelinger. Antall barn, alder og fordeling kan variere noe fra år til år.

Vi har fem temadager hver uke: Språk, Matte, Kreativitet, Hjerte og Natur. Alle temadagene har tilpassede verkstedrom med ulike leker og utstyr. Vi har også egen gymsal for fysisk aktivitet, med motoriske leker.
Barnehagen ligger i nærhet til fantastisk natur og kultur. Vi har et eget referanseområde i kort avstand fra barnehagen. Her har vi gapahuk, hinderløype og bålplass. Dette området bruker vi aktivt på turdagene våre. Vi har Blaafarveværket i nabolaget som vi ofte benytter oss av på våren og høsten. Videre har vi Kongsfoss kunstnersenter, Haugfoss, Koboltgruvene og Simoa i nærmiljøet vårt.

I vår barnehage får barna et godt grunnlag for livslang læring - i kunnskap, vennskap, trygghet og glede.

Årsplan 2023/2024

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Strandgata 37,3340 Åmot
Vis i kart

37071591
amot@laringsverkstedet.no

76 barn
4 avdelinger
21 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Ola Disch Kihle

Ola ble ferdig utdannet barnehagelærer 2011. Har fordypning i småbarnspedagogikk og har jobbet majoriteten av tiden i barnehage på småbarnsavdeling. Han har jobbet ca 7 år i Læringsverkstedet.

45419171 / 90234822
amot@laringsverkstedet.no

ÅPEN DAG

💖

Velkommen til åpen dag Tirsdag 6. Februar 10-15.30! Det vil være kontinuerlig omvisning i løpet av hele dagen!

Hilsen alle oss i Læringsverkstedet Åmot barnehage

Fokusområde for Åmot barnehage

Hos oss er barnet i sentrum, og vi ønsker å bidra til at barna har gode leke og læringsmiljøer. Gjennom leken får barna øvd seg på sosiale ferdigheter, empati og...

Hos oss er barnet i sentrum, og vi ønsker å bidra til at barna har gode leke og læringsmiljøer. Gjennom leken får barna øvd seg på sosiale ferdigheter, empati og egen selvfølelse. Barna leker seg til erfaringer og kompetanse innen ulike områder. Lekende læring er et av særtrekkene som preger det pedagogiske innholdet i vår barnehage. Vi tar barnas initiativ på alvor, og en av våre målsetninger er å skape ro og gi tid til variert lek, og ulike aktiviteter i løpet av hverdagen. Dette gjør vi ved å veksle mellom frilek, lekegrupper, organisert lek og lek der de voksne er med på barnas premisser. Alle barn skal få meningsfulle opplevelser i samspill med andre. Noe vi legger til rette for ved å skape nye utfordringer i forhold til barnas utvikling. Gjennom å være aktive voksne i samspill med barna,legger vi til rette for barnas lek både ute og inne.

En aktiv voksen er:

• Anerkjennende i møte med barn og foreldre

• Varme og rause

• Gir barna omsorg og tilhørighet

• Tydelige og skaper trygge rammer for det enkelte barn og barnegruppen

• God til å observere og legge til rette for det enkelte barns læring og utvikling

• Tilrettelegger for barns medvirkning og deltakelse

• Legger til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskapLek er en grunnleggende læringsform som barna kan uttrykke seg gjennom, og gir barna glede, og stimulerer barnets fantasi. Leken har en sentral plass, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barna skal oppleve humor, spenning og engasjement gjennom lek. Vi har fokus på ulike typer lek både inne og ute som vil styrke barnas lekekompetanse. Her vil vi nevne: Symbol-lek, boltre- lek,konstruksjons-lek, rolle-lek og regel-lek.

Vi har ansatte som:

• Har kompetanse om lek

• Respekterer lekens egenverdi

• Er bevisst egen voksenrolle

• Er tilstedeværende, observerer og vurderer egen deltagelse

• Anerkjenner barnas lek

• Skjermer leken

Avdelinger

Grønn

24 barn

3 - 6 år

Gul

14 barn

Blå

14 barn

Orange

24 barn

2 - 4 år

Dokumenter fra Åmot barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet