Velkommen til Åmot barnehage

Læringsverkstedet Åmot barnehage består av 4 avdelinger. Barnehagen har fem faste temadager i uken: Språk-Matte-Kreativitet-Hjerteprogrammet og Natur. Våre temadager har tilpassede verksted rom med ulike leker og utstyr. Like i nærheten, har vi et fint referanseområde med gapahuk, hinderløype og bålplass. Dette benytter vi oss av på turdager, samt at vi er flinke til å gå turer i nærmiljøet vårt. I nær beliggenhet har vi Blåfarveværket, Kongsfoss kunstnersenter, Haugfoss, Koboltgruvene og Simoa. Ønsker dere å se på barnehagen vår, ta gjerne kontakt med styrer: Karianne Herrmannsfeldt, Tlf 45419171 eller på mail: amot@laringsverkstedet.no

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Strandgata 37,3340 Åmot
Vis i kart

37071591
amot@laringsverkstedet.no

69 barn
4 avdelinger
27 ansatte

Pris: 3315,-
Pris for mat: 300,-

Tilleggsutdannelse: Arbeidsrett Ledelse Organisasjonsteori Psykososialt arbeidsmiljø Nasjonal ledelse for styrere

45 41 91 71
amot@laringsverkstedet.no

Karianne Herrmannsfeldt

Fokusområde for Åmot barnehage

Læringsverkstedet Åmot barnehagen følger Modum kommune sitt styringsdokument "Kompetanse for livsmestring" Vi vil dette barnehageåret ha fokus på Lek og læring. Lek er den viktigste aktiviteten for barn, og de...

Læringsverkstedet Åmot barnehagen følger Modum kommune sitt styringsdokument "Kompetanse for livsmestring"

Vi vil dette barnehageåret ha fokus på Lek og læring.

Lek er den viktigste aktiviteten for barn, og de leker fordi det er gøy. Vi prioriterer derfor mye tid til lek i barnehagen. Leken kjennetegnes av glede og kreativitet. Fantasien får fritt spillerom, og barnet kan skape sin egen verden. Leken gir også mulighet for å være noen andre, eller lære mer om å være akkurat den man er.I lek og læring med andre,legges grunnlaget for læring og sosiale ferdigheter. I leken erfarer barn noe av det viktigste i livet , nemlig det å omgås andre mennesker.

Sosial kompetanse handler i stor grad å kunne samhandle og samarbeide med andre på en positiv måte. Vise empati og regulere egne følelser, hevde seg selv positivt og konfliktløsning er områder vi har mye fokus på.

Småbarnsalderen er en intensiv læringsperiode. De fleste barn er nysgjerrige, kreative, vitebegjærlig og lærelystne av natur, noe vi ønsker de skal ta med seg resten av livet.

Vi tilrettelegger dagen slik at alle situasjoner gir mulighet for gode lærings- og mestringsopplevelser. I barnehagen foregår læring mest av alt i det daglige samspillet mellom barn, og mellom barn og voksne, i de uformelle situasjonene. Barn lærer gjennom alt de sanser, opplever og erfarer. Læringssituasjoner oppstår ofte spontant, hvor den voksne følger opp barnets undring eller spørsmål. Læring skjer også i hverdags aktiviteter og i rutinesituasjoner.Tiltak:

• Vi legger til rette for ulike typer lek: rolle-lek, regellek, konstruksjonslek etc.

• Observerer og skjermer leken

• Vi ivaretar barns interesser

• Alle barn skal oppleve glede, humor ,spenning og engasjement

• Vi bruker leken som en arena for å uttrykke tanker, følelser, ønsker og som relasjonsbygging.

• Vi legger til rette for at lekeområdene fremmer undring, bevegelses glede og utfordringer.

• Legge til rette for at barna skal oppleve mestring

• Voksne som observerer og er deltakende i leken

• Gi barna varierte opplevelser som utvider erfaringene

• Legge tilrette for læringsprosesser som fremmer allsidig utvikling


Avdelinger

Grønn

20 barn

3 - 6 år

Gul

13 barn

Blå

12 barn

Orange

24 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Åmot barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet