Åkrasanden - Kontakt

Avdelinger

Sjøstjernene

Skogstrollene

Rekene

Førskolegruppen

Medarbeidere

Monica K Rasmussen

Styrer

Irene Jøsang

Pedagogisk Leder

Christine Boge

Pedagog

Nina Iversen

Assistent

Solrun Eriksen

Fagarbeider

Hanne Bårdsen

Assistent

Tone Skoglund

Pedagogisk leder

Kjersti S Wahlø

Pedagog

Liv Mary Skoglund

Assistent

Solfrid Kvalvik

Assistent

April Nilsen

Miljøarbeider

Ieva Osteikiene

Fagarbeider

Janne Mette Eide

Pedagogisk leder

Elisabeth Sjøen

Assistent

Kari Høines

Assistent

Kristin D Pedersen

Pedagogisk leder

Unni Idsø

Pedagog

Cathrine Hemnes

Assistent

Bente A Mathiassen

Assistent

Mariann Eriksen

Assistent