Kontakt Åkrasanden

Monica Rasmussen

Styrer

Avdelinger

Speiderhuset

Rekene

Sjøstjernene

Skogstrollene

Medarbeidere

Kjersti Sjøen Wahlø

Pedagogisk leder

Kristin Djønne Pedersen

Pedagogisk leder

Unni Idsø

Pedagogisk leder

Ingvild Frøyland

Barnehagelærer

Anna Nes

Barnehagelærer

Turid Helen Kristoffersen

Barnehagelærer

Kristina Eriksen

Barnehagelærer

Janne Mette Eide

Barnehagelærer

Hanne Klæhaug Bårdsen

Fagarbeider

Kristine Eliassen

Fagarbeider

Elisabeth Knutsen Sjøen

Fagarbeider

Solfrid Kvalvik

Assistent

Solrun Eriksen

Assistent

Bente Ask-Mathiassen

Assistent

Nina Iversen

Assistent

Leif Arne Hansen

Assistent

Liv Mary Skoglund

Assistent

Anne Mette Lie Brun

Assistent

Mariann Eriksen

Assistent

Cathrine Hemnes

Assistent

Kari Høines

Assistent

Tone Mari Skoglund Pedersen