Kontakt Åkrasanden

Monica Rasmussen

Styrer

Barnehagelærer/ledelse styrer

Avdelinger

Fotsporet

Skattekammeret

Gullkornet

Håndtrykket

Medarbeidere

Kristin Djønne Pedersen

Pedagogisk leder

Unni Idsø

Pedagogisk leder

Tone Mari Skoglund Pedersen

Pedagogisk leder

Kjersti Sjøen Wahlø

Pedagogisk leder

Turid Helen Kristoffersen

Pedagogisk leder

Kristina Eriksen

Pedagogisk leder

Ingvild Frøyland

Barnehagelærer

Cathrine Hemnes

Fagarbeider

Hanne Klæhaug Bårdsen

Fagarbeider

Solrun Eriksen

Assistent

Kari Høines

Assistent

Solfrid Kvalvik

Assistent

Mariann Eriksen

Assistent

Anne Mette Lie Brun

Assistent

Liv Mary Skoglund

Assistent

Nina Iversen

Assistent