Kontakt Åkrasanden

Monica Rasmussen

Styrer

Barnehagelærer/ledelse styrer

Avdelinger

Fotsporet

Skattekammeret

Gullkornet

Håndtrykket

Medarbeidere

Kjersti

Pedagogisk leder

Kristin

Pedagogisk leder

Kristina

Pedagogisk leder

Tone Mari

Pedagogisk leder

Turid Helen

Pedagogisk leder

Unni

Pedagogisk leder

Cathrine

Fagarbeider

Hanne

Fagarbeider

Anne Mette

Assistent

Kari

Assistent

Liv Mary

Assistent

Mariann

Assistent

Nina

Assistent

Solfrid

Assistent

Solrun

Assistent