Barnehageplass i ØrlandØnsker du Barnehageplass i Ørland kommune?

Barndommen er en fase i livet med stor verdi. I løpet av de første leveårene dannes store deler av fundamentet for resten av livet. I Læringsverkstedet skal alle barn oppleve trivsel, vennskap og livsglede. De skal få lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sin utvikling. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement vil kunne finne sted

Søknadsfrist for barnehageopptak i Ørland kommune er 1. april. Søk om barnehageplass i Ørland kommune her.

Her er en kort presentasjon av våre barnehager i Ørland. Trykk deg inn for å lese mer om de ulike barnehagene.

Læringsverkstedet Ervika barnehage er en friluftsbarnehage som ønsker å gi barna en mulighet til å bli glad i og lære om naturen, og bruke kroppen aktivt gjennom dagen. Naturen er også en læringsarena og gjennom erfaring og kunnskap om natur og mijlø ønsker vi at barna blir glad i naturen og etterhvert utvikler et ønske om å ta vare på en bærekraftig utvikling.

Læringsverkstedet Opphaug Natur og gårdsbarnehage har fokus på natur, dyr og husdyrhold. Vi ønsker å gi barna kunnskap om gårdsdrift og natur. Vi har et stort utelekeområde der småbarn har sitt eget område, skjermet fra de større barna. Dette gir trygghet hos de minste. På gården har vi sauer, kaniner, griser, påfugl og høner. Vi har også vår egen grønnsakshage, bringebær, rips og solbærbusker, og flere frukttrær.